Mobilen letar upp den säkraste vägen

I framtiden kan man få detaljerad information i mobilen om hinder på gång- och cykelvägar, var uteserveringar ligger och hur trappor är placerade.

Inom projektet e-Adept utvecklas en ny navigeringstjänst som använder ett digitalt gång- och cykelvägnät.

Genom att använda olika profiler kan användaren få förslag på färdväg som undviker vissa saker och som varnar för andra problem som ligger utmed den beräknade gångvägen.

Det ska också bli möjligt att planera sin resa från dörr till dörr via gång och kollektivtrafik.

Vidare kommer den nya lösningen ha larmfunktioner som drar igång om användaren faller, avviker från den planerade rutten eller blir stående onormalt länge. +