Mobilföretag betalar 50 000 till nobbad kund

En kvinna som har en cp-skada får 50 000 kronor i skadestånd av Telenor för att en försäljare nekade henne köpa ny mobiltelefon.

Kvinnan vill förlänga sitt abonnemang och köpa ny telefon av en mobilförsäljare i ett köpcentrum i Eslöv. När allt var klart ångrade sig försäljaren, rev sönder avtalet och hävdade att telefonen var slut, uppger Diskrimineringsombudsmannen, DO

Sedan kvinnan gjort en anmälan om diskriminering har DO utrett fallet och kommit fram till att kvinnan nekades på grund av hennes funktionsnedsättning.

Inför hotet om stämning i domstol kom parterna överens om en förlikning som innebär att kvinnan får 50 000 kronor

– Att en person har en funktionsnedsättning ska inte avgöra om hon får köpa en telefon eller inte, säger DO:s jurist Per Holfve.