Moderna hjälpmedel ska lyfta skolan

Tekniska hjälpmedel som datorer och smarta telefoner ska på allvar in i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Försöksprojekt har rullat igång i Halmstad, Växjö och Kalmar under ledning av Hjälpmedelsinstitutet.

Målgruppen är elever som har kognitiva svårigheter, både med och utan diagnos. Även gymnasiesärskolan omfattas.

Tillsammans med arbetsterapeuter ska skolpersonalen välja ut elever som ska delta i försöken. Redan från början vill man få med många elever som har kognitiva svårigheter. Lärdomarna från projektet ska sedan leda till förbättringar för alla elever, hoppas man.

Klassrum med tekniska hjälpmedel ska byggas upp på försöksorterna, där man kan testa och lära sig mer om utrustningen.

– Varje försöksregion anställer två arbetsterapeuter i skolan. De ska utvärdera situationen för varje elev med kognitiva funktionsnedsättningar och hitta lämpliga teknikstöd, exempelvis surfplatta, ljudutjämningssystem eller mobil, säger Erika Dahlin.

Målet är att elever med kognitiva svårigheter ska klara skolarbetet och övergången till arbetslivet bättre än de gör idag.
Exempel på kognitiva problem är svårigheter med uppmärksamhet, minne, planering, tidsuppfattning eller problemlösning.

Försöken ska vara avklarade senast sommaren 2013 och därefter hoppas man att många fler skolor ska utnyttja lärdomarna och se till att alla elever får rätt verktyg för att klara bra skolresultat.