Mötesplatsen där man får vara sig själv. En värld för alla?

Ungdomar surfar ständigt runt på internet. Man chattar, spelar och umgås på digitala mötesplatser, eller communities, som de kallas. Här kan man vara sig själv och döms inte efter utseende eller social förmåga.
– På communities möts man på samma villkor och kan uttrycka sin identitet. Om man är blyg i skolan, kan man ta plats på de digitala mötesplatserna, säger Karolina Blom, informationsansvarig för Lunarstorm.
Men hur bra stämmer detta med verkligheten? Vi har besökt några ungdomar för att se hur det egent­ligen förhåller sig med tillgängligheten.

”Det är hopplöst – jag kunde inte ens registrera mig på Lunarstorm”. Daniela Velarde, politisk sekreterare på Unga synskadade, är en av många unga som riskerar att hamna utanför.

Vad är egentligen en community?
En direktöversättning av det engelska ordet community blir ”samhälle” och det är därifrån beteckningen kommer. En community är en mötesplats där flera människor möts och skapar en gemenskap – ett eget litet samhälle. Det kan vara syjuntan på hemorten eller en spelsajt som samlar intresserade. Men främst har det blivit ett vanligt namn man ger de digitala mötesplatserna för barn och ungdomar på internet.
På en community blir man medlem och sedan skapar man sig ett eget litet hem i ”samhället”. Vad som skiljer communities från vanliga webbsidor är att man måste bli medlem för att kunna ta del av innehållet på hemsidan.

Efter registrering får man en egen presentationssida, gästbok, mailbox, dagbok eller blogg och en massa andra saker beroende på vilken community man är medlem i. Vissa communities säger sig vända sig till en viss sorts ungdomar (till exempel personer med samma musiksmak). Men ofta är de digitala mötesplatserna ”allmänna” och fokuserar på ”det mänskliga mötet”, som Karolina Blom uttrycker det.
På den egna presentationen kan man presentera sig själv med hjälp av text och bild. Sedan kan andra personer som är medlemmar leta upp en och starta en konversation. Man kan själv söka upp nya bekantskaper, flirta med tjejer och killar från hela landet eller bara chatta på communityns allmänna chatt.

För ungdomarna blir den digitala mötesplatsen en fristad där man kan vara sig själv (eller någon annan, om man inte vill berätta så mycket om sig själv).
Förutom det hjälper den digitala mötesplatsen ungdomarna att hitta bra forum för de ämnen de är intresserade av. Alla communities har egna forum där allt mellan himmel och jord tas upp. Man kan diskutera politik, orättvisor, musik och relationer.

Karolina Blom menar att på communities kan vem som helst ta plats.
– Man kan själv välja hur mycket man vill berätta om sig själv, därför behöver man inte bli dömd efter ett funktionshinder, säger hon.
Tillgänglighetsexperten Stefan Johans­son på Funka Nu, ett företag som hjälper företag och myndigheter att göra sina hemsidor tillgängliga, håller med.
Han menar att intresset är lågt från svenska communities att förbättra tillgängligheten, men att sidorna ändå fungerar för de flesta ungdomar.
– Svårast är det för gravt synskadade, eftersom de flesta communities inte fungerar ihop med datorns hjälpmedelsprogram som tolkar textinformation till tal. Däremot tror jag att många ungdomar trivs väldigt bra på communities eftersom de där kan möta en helt annan tolerans, säger Stefan Johansson.

Tillgänglighetstänket börjar genomsyra det mesta i samhället, men av någon anledning har de digitala mötesplatserna sluppit undan kraven. Vissa ungdomar kommer inte in på webbsidorna och hamnar utanför.
– Jag försökte bli medlem på Lunar­storm en gång, men det var helt hopplöst. Jag kunde inte ens registrera mig, säger Daniela Velar­de som arbetar som politisk sekreterare på Unga syn­skadade.
Hon är blind och för henne är det näst intill omöjligt att använda en community. Hon har några kompisar som också är blinda som lyckats använda sig av Helgon, en community för ungdomar med alternativa kläd- och musikstilar (till exempel syntare, gothare och punkare).
– När man loggar in på Lunarstorm klarar inte hjälpmedelsprogrammet av att läsa rätt texter. Tydligen ska Helgon vara bättre på det, eftersom mina kompisar klarar av att använda det, säger Daniela Velar­de som tycker att det känns tråkigt att inte ha möjligheten att använda communities som alla andra.
– Mina kompisar som inte är blinda pratar om vad som händer på Lunar­storm och då hamnar jag utanför eftersom jag inte kan vara med i diskussionen. Det känns självklart tråkigt, säger Daniela Velarde.

Nu har Lunarstorm fått upp ögonen för problemet. Efter många års påtryckningar har de äntligen kontakter med en firma som gör hemsidor tillgängliga, Im­prove Your Life. Ilias Bennani, som grundade Improve Your Life för fem år sedan, menar att Lunarstorm alltid varit ointresserade av att göra sin hemsida mer tillgänglig eftersom det är så krångligt.
– Men sedan de bytte informationsansvarig har de fått upp ögonen för problemet. Än så länge har vi bara samtalat och börjat förklara för dem vilka problem som finns för främst synskadade. Förhoppningsvis leder detta till att de ger sig på enkla anpassningar av hemsidan, säger han.

Karolina Blom berättar att man nu bestämt sig för att ändra vissa småsaker med Lunarstorm för att göra det mer tillgängligt. Man har redan förenklat registreringen för att bli medlem på communityn.
– Vi var på Ung 08-festivalen i Stock­holm, som är en årlig ungdomsfestival med aktiviteter, konserter och fester för unga under 18 år. Där upptäckte vi att många ungdomar med invandrarbakgrund hade svårt att förstå informationen när de skulle registrera sig, säger Karolina Blom.
Grundtanken med Lunarstorm var att det skulle vara ett ställe för alla ungdomar som både var kul och bra. Nu ska man även ge sig på att förbättra för synskadade genom att sätta dit alternativ-texter för bilder på hemsidan.
– Först och främst ska det finnas alt-texter till menyknappar, så att alla ska kunna navigera sig till gästbok, presentation och mailbox, säger Karolina Blom.

En alt-text är en alternativ text till en bild på en hemsida, som går att få uppläst med hjälp av en skärmläsare (hjälpmedel som tolkar och läser upp all text på datorns skärm). Alt-texten ska beskriva vad som syns på bilden eller berätta vad ikonen står för (om det är en navigeringsknapp). På det sättet ska en synskadad person kunna navigera sig bättre på Lunarstorm, något som i princip varit omöjligt för Daniela Velarde tidigare. Men när funktionen kommer igång på Lunar­storm kan Karolina Blom inte svara på.
Det är en liten grupp som inte når in i community-gemenskapen idag. Van­li­gen kan man bli medlem och använda sidan, men man kan kanske inte utnyttja alla funktioner. För en del kan det vara svårt att hänga med i snabba chattar.
– Men kanske kan man heller inte göra communities tillgängliga för alla. Det är svårt för vissa ungdomar att förstå och hänga med på en digital mötesplats och man skulle kunna förenkla vissa funktioner utifrån individen. Men vissa ungdomar kanske mer är i behov av en gemenskap utanför internet, säger Ilias Bennani.

Stefan Johansson tror att man skulle kunna göra mycket mer med dagens teknik. De digitala mötesplatserna utvecklar sina hemsidor och använder sig mer av video- och ljudfunktioner.
– Ungdomar är väldigt toleranta på internet vad gäller stavning. Alla slarvar med stavningen när de skriver till varandra. Så den som har svårare att stava rätt blir inte utfryst. Men däremot finns det de som verkligen inte kan använda sig av det skriftliga språket. En idé skulle vara att göra det möjligt för ungdomarna att även använda sig av video och ljud. Då kan man använda det kommunikationssättet som passar en bäst, säger Stefan Johansson.
Sådana funktioner finns redan i chattprogram som Msn Messenger eller Sky­pe. Man kan använda sig av en webbkamera eller mikrofon för att kommunicera istället för att skriva.