Move & Walk överklagar upphandlingen

På onsdagen överklagade Move & Walk den omstridda upphandlingen av intensivträning för barn med rörelsenedsättning i Stockholms landsting.

Enligt företagets skrivelse till Förvaltningsrätten i Stockholm är upphandlingen felaktig eftersom samtliga ”skall-krav” inte är uppfyllda i det konkurrerande anbudet.

Move & Walk menar också att upphandlingsunderlaget har brister eftersom det inte tillräckligt tydligt anger vad landstinget ”tillmäter särskild betydelse”.