Nästan alla skolor behöver förbättra anpassningen

Undervisningen behöver anpassas bättre för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter i nästan alla av de 21 skolor som Skolinspektionen nyligen granskade.
Ta tillvara kunskapen hos de lärare som är framgångsrika, uppmanar Skolinspektionen.

– Det är viktigt att skolorna uppmärksammar problemet och att det finns kompetens att möta elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att ge dem rätt stöd, säger Anna Löfström, undervisningsråd Skolinspektionen.

Ett sätt att lösa bristerna är att lyfta fram de lärare som lyckas bra med undervisningen.

– Det finns lärare som är framgångsrika och man måste ta tillvara deras kunskap i skolorna. På så sätt kan man utveckla kompetensen bland alla lärare, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Granskningen gjordes under maj-oktober 2010 och omfattade 21 grundskolor i olika kommuner.
Här är några av de viktigaste slutsatserna:

* Anpassningen av undervisningen behöver förbättras i nästan alla skolor som granskats. Tekniska hjälpmedel används bara i begränsad omfattning.
* Anpassningar görs främst utanför den ordinarie klassen, trots att det normalt ska göras inom den vanliga klassen.
* Lärarna behöver ökad kompetens.
* Väntetider för utredning varierar starkt och kan vara mer än ett år.
* Utredningarna får tydligt genomslag i bara hälften av skolorna.

Skolinspektionens rapport välkomnas bland annat av Riksförbundet Attention.
– Många får stöd för sent, vilket påverkar skolgången väldigt negativt, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg.

– Problem som istället adresseras på ett tidigt stadium när de är lättare att korrigera ger trygga och motiverade elever. Vår förhoppning är att rapporten ska tjäna som en väckarklocka för skolornas arbete med specialpedagogik och att resurser satsas på fortbildning, säger Anki Sandberg.