New York nästa för ”Mamma, pappa, lam”

Den här veckan uppmärksammas svenska framgångar inom föräldraskap och funktionsnedsättningar på FN-högkvarteret i New York.
Nora Sandholdt, Erika Nilsson och Anna Oredsson berättar på torsdag den 16 juni om projektet ”Mamma, pappa, lam” vid ett seminarium som arrangeras av den svenska FN-delegationen.

Föräldrakraft / HejaOlika har uppmärksammat projektet vid flera tillfällen och nu är det alltså dags att sprida erfarenheterna på internationell nivå.

Seminariet hålls i samband med FN:s statspartsmöte om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér kommer att hålla ett tal om hur fattigdom och ojämlikhet ska motverkas för personer med funktionsnedsättning.

– Det är viktigt att Sverige tar en aktiv roll i det globala arbetet med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten måste vara att vi ska ha ett jämlikt och jämställt samhälle där alla kan vara delaktiga, säger Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Handikappförbunden anordnar också ett seminarium i New York i samband med statspartsmötet. Rubriken är ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online” och seminariet handlar om tillgängliga möten online.

 

LÄS MER.

Fler artiklar på vår webb om Mamma, pappa, lam