Nu är vi här!

Välkommen till premiärnumret av Dagens Omsorg, en oberoende nyhetstidning om funktionshinderfrågor. Vi rivstartar utgivningen med en Almedalsutgåva med massor av heta nyheter, aktuella intervjuer och analyser.

Vi ser fram emot dina synpunkter på inne­hållet och önskemål inför kommande nummer. Mejla till oss på info@faktapress.se

Lagom till premiären glädjer vi oss också åt nya samarbeten som ger Dagens Omsorg ökat genomslag.
Dagens Omsorg är officiell mässtidning för MVT2015 (Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa) på Kistamässan i januari 2015. Samarbetet innebär att Dagens Omsorg gör en mässtidning och distribueras till MVT:s målgrupper.
Konferensen och vår mässtidning blir ett utmärkt tillfälle att lyfta fram samhällsnyttan med nya smarta hjälpmedel och andra stöd.

Svenska innovatörer och eldsjälar får ofta jobba i motvind. Fyrkantiga regler och gammalmodiga synsätt stänger ute nya lösningar. Svenska uppfinningar som Bestic, Mollii (elektrodress), Hoppolek hyllas för nytänkande men har ändå svårt att nå ut på hemmamarknaden.

Alla är nog överens om att det lönar sig att satsa på aktivitet och delaktighet för alla. Det gäller förstås även personlig assistans och andra stöd enligt LSS, vilket vi uppmärksammar i flera artiklar i denna tidning.
Nu väntar vi bara på att politiker och myndigheter gör slag i saken. Sverige kan skapa fler succéer som Permobil, men då måste stat, kommun och landsting tänka mer långsiktigt och samhällsekonomiskt.

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare