Nu har regeringen bestämt sig – i sommar stoppas missbruket

Regeringen har bestämt sig. Den 1 juli ändras lagen om assistansersättning så att pengarna endast kan användas för köp av personlig assistans. Det föreslås i en proposition som lämnades in idag.
– Det är viktigt att samhällets resurser går till det som avsetts och ingenting annat, säger äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.

{loadposition incontent}
– Därför är det angeläget att tydliggöra vad assistansersättningen ska användas till så att assistansreformens trovärdighet och legitimitet bevaras. Jag vill betona att företagen som ordnar assistans generellt gör detta på ett bra sätt. Men i en verksamhet med en mångfald av olika aktörer finns naturligtvis även dåliga exempel.
{loadposition incontent}
Lagändringen är en konsekvens av flera larm om att assistansersättningen har använts till annat än det som den har varit avsedd för, säger Maria Larsson.

LSS-kommittén har konstaterat att assistansbolag har ”köpt” kunder eller brukare genom att lägga upp ett klientmedelskonto för pengar som blivit över sedan lön ohc omkostnader betalats för assistenten. Pengar från dessa konton har sedan använts för fri konsumtion, enligt LSS-kommittén.

Läs mer om propositionen
på socialdepartementets webbplats http://www.regeringen.se/
sb/d/7254/a/98350 

Detta vill regeringen nu ändra på genom att införa en ny bestämmelse om att ersättning bara utbetalas om den används för att köp av personlig assistans av exempelis kooperativ, företag eller kommun.

Assistansberättigade kan själva vara arbetsgivare och ersättningen får då bara användas för att betala lön och andra omkostnader som har samband med anställningen och arbetsgivaransvaret.
Möjligheten att upprätta klientmedelskonton försvinner.

Regeringen vill att den som får assistansersättning ska redovisa att pengarna har använts på rätt sätt. Enligt propositionen ska Försäkringskassan ta fram anvisningar för hur redovisningen ska utformas.

Regeringen föreslår också att assistansersättning som ”blir över” ska talas tillbaka till Försäkringskassan.
– Vi kommer att följa utvecklingen noga. Om de nya reglerna inte är tillräckliga kan de kompletteras med fler åtgärder, säger Maria Larsson.