Nu har vi chansen

Bekymrad över lågkonjunktur, uppsägningar och börsras?
Självklart. Men det finns en positiv sida.

Även om svenska politiker har begränsade möjligheter att påverka utvecklingen i stort skapar krisen möjligheter. En lågkonjunktur ett rätt tillfälle för Sverige att sätta fart på förverkligandet av Riksdagens beslut om att vårt land ska vara tillgängligt år 2010. När detta skrives väntar vi fortfarande på att regeringen ska föreslå en rad stimulansåtgärder för att motverka lågkonjunkturen – låt oss hoppas att man inser att detta är det perfekta tillfället att bygga bort hinder för tillgänglighet.

Lågkonjunkturen är också rätt tid att satsa på att skapa nya arbetstillfällen för personer som har funktionsnedsättningar.

När miljarderna ändå rullar för att bekämpa lågkonjunkturen – se till att de gör mesta möjliga nytta och kommer de mest utsatta till godo.

Politiker som inte vet var man ska satsa kan läsa skolrapporten ”Sär­skild, särskiljd eller avskild” från bland annat Unga RBU:are. När den presenterades i Riksdagen nyligen blev jag, och många med mig, mycket förvånad över en uppgift. ”Vi har inte tyckt att skolor är offentliga lokaler”, nämnde kommunernas representant i ett inlägg i debatten. Underförstått: Vi har aldrig sett det som nödvändigt att göra skolornas lokaler tillgängliga för alla.

Avslöjandet är upprörande. Här har vi gått och trott att ansvariga myndigheter arbetat hårt och målmedvetet med att anpassa skolan för alla elever med rörelsehinder, medan många ansvariga tydligen har haft helt andra ambitioner. Undra på att föräldrar och elever känner sig lurade.

Att prata om att det är attityderna som behöver ändras håller inte. Skolrapporten visar tydligt att det mer handlar om brist på resurser både när det gäller pedagogiskt stöd, hjälpmedel och anpassning av lokaler. Ska det verkligen behöva vara så att elever riskerar IG i betyg för att skolan inte är anpassad? Det behövs helt enkelt mer resurser för att skolan ska fungera för alla.

2008 går mot sitt slut och 2009 kommer med nya utmaningar. Vi ser framåt och redan i nr 1 blir det stort fokus på sommarens kollo- och lägerverksamhet. Skriv gärna och tipsa om bra sommarverksamheter.

Vi kommer också att ha ett superaktuellt tema om personlig assistans.

Till dess – God Jul och Gott Nytt År!