Ny hjälp att prata med syskon om svåra saker

Nya stödverktyg att använda i samtal med barn och syskon om funktionsnedsättning har tagits fram av leg psykolog Christina Renlund.
Bland annat finns två tecknade filmer med barn i förskoleåldern, vilket redan har blivit en stor succé.
– Tänk vad lite kan betyda mycket, säger Christina Renlund.

Det är inom projektet ”Syskonkompetens eller i skuggan av ett syskon” som Christina Renlund tagit fram och beskrivit stödverktyg att använda i samtal om funktionsnedsättning.

Samtalsverktygen ger ett konkret stöd när det gäller att ta upp svåra frågor med barn i olika åldrar. De gör det lättare för barnet att berätta. Verktygen är främst framtagna för barn som är 3 till 10 år, men fungerar bra även med äldre barn och ungdomar.

– Det är viktigt att syskon får vara i sina berättelser och får tala om sig själva, säger Christina Renlund.
När barn får berätta ökar ofta känslan av begriplighet och meningsfullhet.
Syskon behöver trygga mötesplatser där de kan tala om sig själva och för små syskon i förskolålder och tidig skolålder behöver det ske i nära samarbete med föräldrar och med familjen som trygg bas. Äldre syskon kan behöva egna syskongrupper och syskonsamtal.

Foto på Christina Renlund
– Jag blir rörd när jag tänker på vilken stor betydelse de tecknade filmerna har, säger Christina Renlund. (Foto: Staffan Renlund)

Förutom samtalsverktygen tar Syskonprojektet också fram tecknade filmer där syskon i förskoleåldern pratar i sin familj om att ha en syster eller bror med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Två filmer är nu klara och de kommer att följas av fler. Det är föräldrar som har givit berättelser från familjen. Filmerna har redan fått ett oväntat stort genomslag.

– Jag fick nyligen ett mail från en mamma som skrev att hon tittat på en av filmerna med sin dotter som är i förskoleåldern. I familjen finns också ett barn med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättning. Mamma skrev att flickan satt helt absorberad och tittade och att filmen gav dem ingångar att börja prata om att vara syskon, berättar Christina Renlund.

– Jag blir rörd när jag tänker på detta. Vår tanke var att filmerna skulle användas i barn- och föräldragrupper och på seminarier med föräldrar och professionella. Vi hade inte tänkt på att föräldrar skulle sätta sig hemma och se på filmerna tillsammans med små syskon och att detta kan bli ett sätt att öppna för samtal i familj. Tänk vad lite kan betyda mycket, säger Christina Renlund.

Samtalsverktygen som beskrivs kan användas i samtal med barn i grupp, i individuella samtal med barn och i samtal med barnet i sin familj. Det kan vara värdefullt att före samtalen tänker igenom och planera vilka stödverktyg som kan användas.

De nya verktygen finns på webbsajten för projektet Syskonkompetens. Adressen är http://www.agrenska.se/sida/Syskonkompetens/Samtalsverktyg

Följande stödverktyg finns
1. Berättelsebok
2. Samtalsbilder
3. Känslokort
4. Djurfamiljer
5. Rita med barnet
6. Cirkeln
7. Collage
8. Skriv ett brev
9. Tips och råd till andra barn och till föräldrar
10. Frågor
11. Alla som…
12. Smarta tankar om starka känslor
13. Fyrfältstabell, tidslinje och framtidsbilder
14. Boken om mig själv och mitt syskon