Nyheter

Ny lag gör det svårare få bra betyg för gymnasieelever med funktionsnedsättning


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nya disciplinära åtgärder i regeringens förslag till skollag riskerar att slå mot en redan hårt drabbad grupp elever. Det varnar Riksförbundet Attention i ett remissvar, där man även kritiserar att hänsyn vid betygssättning ska begränsas till grundskolan.

Nya disciplinära åtgärder i regeringens förslag till skollag riskerar att slå mot en redan hårt drabbad grupp elever. Det varnar Riksförbundet Attention i ett remissvar, där man även kritiserar att hänsyn vid betygssättning ska begränsas till grundskolan.

Attention är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få stöd och bemötas med respekt.

Organisationen tycker att regeringens förslag till ny skollag är ett steg i rätt riktning när det gäller elevers och föräldrars rättigheter i skolan.

-Vi välkomnar en tydligare uppföljning av åtgärdsplaner och stöd som sätts in. Ingen har så stort behov av tydliga regelverk som familjer med funktionshindrade barn, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention.

Men organisationen har hittat flera brister i förslaget till skollag. Här är två av de mest anmärkningsvärda:

Disciplinära åtgärder

”Vi beklagar att utredningen föreslår långtgående disciplinära åtgärder, som om de införs utan hänsyn till och kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, riskerar att slå mot en redan hårt drabbad grupp elever. Av de föreslagna tvångsåtgärderna är vi allra mest kritiska till möjligheten till avstängning, som redan i dag enligt vår mening tillämpas allt för ofta.

Vid en så kraftigt negativ åtgärd som avstängning ska vara obligatoriskt att omedelbart utarbeta en tydlig åtgärdsplan. Idag är det alltför vanligt att en avstängning sker utan vare sig uppföljning, åtgärdsplan eller planerad insats för eleven”, skriver organisationen i sitt remissvar.

Betygssättning

Föreningen slår larm om att regeringen vill göra det svårare för elever med funktionsnedsättningar att få bra betyg, genom att begränsa hänsyn vid betygssättning till grundskolan.
Den viktiga paragrafen om särskilda skäl vid betygssättning ska inte längre omfatta gymnasieskola eller vuxenutbildning. Paragrafen stadgar att skolan kan bortse från ”enstaka kunskapskrav” vid betygssättning, om det finns funktionshinder eller andra personliga förhållanden som utgör ett hinder.

Självklart är detta lika viktigt på såväl lägre som högre nivåer, skriver Attention och tillägger:
”Speciellt när svårigheterna att nå kunskapskraven oftast beror på bristande förståelse för funktionsnedsättningen och skulle kunna avhjälpas med miniräknare, talsyntes, taligenkänningsprogram etc. Här har grundskola/gymnasium mycket att lära från högskolan, där man kommit betydligt längre när det gäller att ge eleverna möjlighet att göra sig själv och sina verkliga kunskaper rättvisa.”

Attention kritiserar även förslaget att ta bort möjligheten att läsa redan godkända gymnasiekurser på komvux för att höja betyget.
”För barn som på grund av sjukdom och/eller funktionshinder haft en problematisk skolgång, har denna möjlighet kunnat ge dem en andra chans”, skriver Attention.

Hela remissvaret kan hämtas på Attentions hemsida på http://www.attention-riks.se/

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd