Ny lag kan ge rätt till meningsfullt jobb

En ny lagstadgad rättighet kan bli verklighet för personer som har psykiska funktionshinder.
Regeringen har beordrat LSS-kommittén undersöka om ”meningsfull sysselsättning” ska vara en av rättigheterna enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Psykiskt funktionshindrade har idag mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

– De ställs utanför en lagstiftning med rättigheter som andra funktionshindrade har. Därför ska LSS-kommittén undersöka hur personer med psykiska funktionshinder ska få tillgång till meningsfull sysselsättning som ryms i insatsen ”daglig verksamhet” enligt LSS, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

LSS-kommittén fick sitt grunduppdrag redan den 15 juli 2004, att undersöka hur assistansreformen har fungerat i praktiken och söka lösningar på de problem som finns. I juni 2006 utökades uppdraget till att omfatta en bred översyn av LSS som redskap för de handikappolitiska målen.

På grund av det nya tilläggsuppdraget om rätten till meningsfull sysselsättning förlängs kommitténs arbete med tre månader och ny deadline är 30 juni 2008.

Enligt regeringen saknar 10 000 personer med psykiska funktionshinder som har kontakt med socialtjänsten meningsfull sysselsättning. Det betyder inte att alla dessa kan få rätt till meningsfull sysselsättning enligt LSS. Lagen har en snäv definition av vilka som kan ingå. LSS-kommittén ska bland annat undersöka hur många av de psykiskt funktionshindrade  som kan tänkas omfattas och få en rätt till insatsen daglig verksamhet.