Ny portal ska göra det enklare att hitta rätt bostadsanpassning

Snart kan du hitta all tänkbar information om bostadsanpassning på ett ställe på nätet.
När mässan Nya Hjultorget slår upp portarna den 2 juni är det samtidigt premiär för webbportalen www.bostadscenter.se

– Vi bygger ett kunskapscenter för bostadsanpassning genom att samla in kunskap och försöka sprida den på ett bra sätt, säger Viveka Lindström som är ansvarig för projektet.

På den nya webbsidan ska man kunna både hämta vanlig information och få svar egna frågor.

Vidare kommer det troligen att finnas filmat material för att illustrera hur olika anpassningar fungerar och hur hela processen går till.
– Vi vill gärna ha med olika personer som berättar om hur de har löst olika bekymmer. Det goda exemplet behöver inte vara en dans på rosor. Vi letar efter personer som kan vara intresserade av att medverka och vi vill gärna ha exempel på anpassningar för barn, säger Viveka Lindström.

Under utveckling är även ett verktyg för webbsidan, som kan fungera ungefär som Ikeas webbsida för planering av kök.
– Men vi är inte riktigt där ännu, säger Viveka Lindström. Vi vill ha något som ger en upplevelse och förståelse för hur det fungerar i praktiken.

Tanken är att portalen ska göra det enklare för personer med funktionsnedsättning som behöver anpassa sitt boende för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Det är Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, RTP, som har dragit igång projektet med hjälp av ett bidrag på 4,37 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden.
Även följande föreningar deltar nu i arbetet: DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

Bostadscenter ska även anordna kurser för att utbilda olika grupper som är involverade – målsättningen är att bättra på kompetensen hos handläggare,  intygsskrivare, snickare och andra. En första kursomgång genomförs redan i mars.

Hur portalen ska skötas i framtiden är inte spikat ännu.
– Vi jobbar med frågan hur portalen ska överleva efter projekttiden, men kanske kan leverantörer inom området vara med och finansiera, säger Viveka Lindström.
Än så länge är det ingen brådska med att hitta en långsiktig lösning. Det treåriga projektet pågår ända till april 2012.

Den nya portalen finns på www.bostadscenter.se