Nyheter

Ny satsning på sällsynta sjukdomar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en strategi för sällsynta diagnoser. Arbetet ska göras i samråd med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en strategi för sällsynta diagnoser. Arbetet ska göras i samråd med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Socialstyrelsen har redan ett uppdrag att skapa en nationell samordning inom sällsynta sjukdomar. Det skulle bi klart redan före årsskiftet men har nu förlängts till 31 oktober 2012.

– Det är bra att uppdraget förlängs, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbunet Sällsynta diagnoser, i en kommentar.

Hon tycker det är bra att uppdraget utökas och att kommuner och landsting nu involveras på ett tydligare sätt.

– Det viktigaste är att det blir något riktigt bra. Det känns som att sällsynta diagnoser allför ofta blivit styvmoderligt behandlade, säger Elisabeth Wallenius.

Bakgrunden är att Europeiska unionens råd har rekommenderat satsningar på sällsynta sjukdomar.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL