Ny teknik för taltidningar ska påskyndas

Utvecklingen av taltidningar med ny teknik ska påskyndas, enligt ett beslut av regeringen på onsdagen.
Regeringen vill öka tillgängligheten till dagstidningarnas innehåll, men hoppas även att de statliga bidragen till taltidningar ska användas mer effektivt.

– Det är angeläget att säkerställa den fortsatta tillgången till taltidningar samtidigt som de statliga medlen för taltidningsverksamheten används effektivt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

För ett par år sedan föreslog en statlig rapport bland annat att alla taltidningar skulle produceras med talsyntes på sikt.

Nu har Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen fått i uppdrag av regeringen att intensifiera utvecklingen när det gäller statligt finansierade taltidningar. Regeringen vill ha halvårsvisa delrapporter och en slutrapport i mars 2013.