Nya assistansregler kränker integriteten, anser riksdagsledamöter

Försäkringskassans hårdare linje när det gäller behovet av personlig assistans kränker den personliga integriteten, anser en grupp folkpartistiska riksdagsledamöter.

– En svensk myndighet borde självfallet se till att alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Istället får personer med funktionsnedsättning sin integritet kränkt.

Det säger Maria Lundqvist-Brömster som skrivit en riksdagsmotion i frågan tillsammans med Barbro Westerholm, Agneta Berliner och Solveig Hellquist.

Försäkringskassan började tillämpa en ny restriktiv tolkning av assistansreglerna under 2007.
Trots hård kritik från assistansberättigade, organisationer och politiker beslöt Regeringsrätten i juni i år att godkänna Försäkringskassans agerande.

– Domen i regeringsrätten slår fast att Försäkringskassan gör rätt i att tillämpa en mer restriktiv tolkning av vad som menas med ”grundläggande behov” i Lagen om Assistansersättningen, säger Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot för Folkpartiet.

– Domen innebär att Försäkringskassans handläggare blir den som bestämmer vad som ska anses privat eller känsligt istället för den enskilde.

Enligt motionärerna kommer domen i Regeringsrätten att vå omfattande negativa konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar. Enligt domen ska begreppet grundläggande behov bara omfatta ”… sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges”.

De folkpartistiska ledamöterna menar att detta innebär att det i praktiken blir handläggaren – inte den enskilde personen – som avgör vad som är privat och känsligt.

– Individen fråntas rätten att fatta beslut om det som är mest privat, vilket i högsta grad torde kränka den personliga integriteten, skriver man i motionen.

Motionärerna skriver vidare att Försäkringskassan och Regeringsrätten diskriminerar personer med funktionsnedsättning.

– Den nya tolkningen av LSS som Försäkringskassan går stick i stäv mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Rätten till arbete, att bilda familj och i övrigt kunna leva jämlikt måste lyftas in i LSS, heter det i motionen.

Här finns motionen att läsa på Riksdagens webbplats http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=So434