Nya bildstödet ”KomHit” välkomnar flyktingar

Det nya bildstödet KomHit har fått ett nytt viktigt användningsområde: Kommunikationsstöd för flyktingar.

Det är Dart, ett kommunikations– och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som har tagit fram KomHit som ett alternativt sätt att kommunicera i vårdsituationer.

Nu lyfter Dart fram KomHit som ett hjälpmedel för att kommunicera med människor på flykt.

Så här skriver Dart på hemsidan för KomHit:

”Idag flyr människor till Sverige. Många av dem är barn, och många kommer ensamma. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen.

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och fungera som en brygga mellan två språk. De gör det lättare både att förstå och att själv kunna säga något. De här bildstöden är framtagna för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter.”

På hemsidan kan vem som helst ladda ned bildstöden och använda dem antingen på papper eller digitalt.

Här hittar du KomHit för kommunikation med flyktingar: http://kom-hit.se/flykting/