Nya förslaget till diskrimineringslag är klart – men hemligstämplat

Regeringens utredning om diskrimineringslagen är nu klar – men de 830 sidorna är fortfarande hemligstämpade.
Regeringen har ännu inte bestämt sig för hur man ska gå vidare och om utredningen ska sändas på remiss eller inte.

Frågan som alla vill ha svar på är om det blir en lagändring som innebär att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund.

Regeringens utredare, generaldirektör Hans Ytterberg, är idag förtegen kring vad han kommit fram till.

Tidigare har han sagt till Föräldrakraft att uppdraget varit att utreda HUR bristande tillgänglighet kan regleras, inte OM.

Kommer handikapprörelsen att bli nöjd med dina förslag, när de väl blir offentliga?
– Handikapprörelsen ska aldrig vara nöjd, det är inte deras uppgift, säger Hans Ytterberg.
– Men jag tror ändå att handikapprörelsen, om det jag föreslagit i utredningen står sig, har all anledning att vara nöjd. Men det ligger i sakens natur att jag inte kan kommentera innehållet för närvarande.

Hur känns det att ha blivit klar med utredningen?
– Väldigt bra! Jag är själv mycket nöjd med produkten och än så länge har jag inte fått några signaler om något annat, i de interna kommentarer jag har fått. Den blir inte offentlig förrän den skickas ut på remiss och något beslut om det finns inte än.

– Det har varit ett väldigt tungt arbete med utredningen och det har varit viktigt att noggrannt vända på alla stenar. Den förra utredningen kritiserades för att inte vara tillräckligt väl underbyggd och jag ville inte komma i samma situation med den här.

När kommer remissen?
– Om det blir någon remiss så kommer den under våren.

Hans Ytterberg vågar inte göra någon bedömning av när en lagändring kan komma till stånd. Remisstiden tar minst tre månader, därefter ska synpunkter sammanställas och regeringen ta ställning till hur man ska gå vidare. Mycket arbete återstår innan det kan bli en proposition från regeringen.

Vad gör du nu, när utredningen är klar?
– Jag har ett nytt uppdrag från regeringen, att utvärdera den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter. Den utredningen ska bli klar till sista december i år.