”Nya frånvarobetyg lägger hela bördan på eleven”

Nästa höst vill regeringen föra in olovlig frånvaro i elevernas betyg. Men Riksförbundet Attention protesterar.
– Vi anser att Jan Björklund har missat varför många barn är frånvarande och vilket ansvar skolan har, skriver Ann-Kristin Sandberg i en debattartikel.

Attentions ordförande påpekar att Skolinspektionens granskning av 40 skolor runt om i Sverige visat att många elever inte får den undervisning de har rätt till.
– En av orsakerna till detta är att pedagogiken inte är tillräckligt anpassad efter elevernas behov, vilket äventyrar elevernas rätt till kunskap. Resultatet förvånar oss inte. Attentions medlemmar har erfarenhet av att skolans undervisning inte anpassas efter elevens behov.

– Barn med våra diagnoser och tillstånd far ofta illa när de går i skolan. De får varken rätt undervisning eller hjälp med de sociala kraven, vilket resulterar i ideliga misslyckanden. Många lämnar skolan med raserat självförtroende och stora kunskapsluckor, och har därmed små chanser i kunskapssamhället. Våra barn och ungdomar vittnar om en skolsituation som varit så frustrerande att man valt att utebli från undervisningen, eftersom skolan framstår som ohanterlig och de ändå inte lär sig någonting där.

– De hjälpmedel, stöd och anpassningar som hade kunnat medföra en lyckad skolgång har inte tillhandahållits av skolan, och eleven klarar inte att nå kunskapsmålen på egen hand.

Utbildningsministern menar att åtgärden att föra in frånvaro i betyget ger eleverna incitament att närvara på lektionerna. Men Attention anser alltså att det är dåligt anpassad utbildning som är problemet.

– Det blir en bestraffning av eleven men tvingar inte skolan till förändringar. Ingen skulle komma på tanken att straffa en rullstolsburen elev med olovlig frånvaro för att det saknas en ramp till skolsalarna. Men en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som skolkar för att skolan inte anpassar undervisningen efter behoven, riskerar att straffas dubbelt genom både kunskapsbrist och en anteckning om olovlig frånvaro i betyget, skriver Ann-Kristin Sandberg.

– Utredningen lägger hela bördan på eleven, men ger inga förslag på åtgärder eller sanktioner för de skolor som misslyckas med att tillgodose elevens behov, påpekar Sandberg.