Nya kravet: Alla ska ha rätt till 20 timmar avlösning utan avgift

Minst 20 timmar avlösning per månad utan avgift. Det var ett av kraven när Anhörigriksdagen på tisdagen invigdes i Varberg.
– Kommunerna måste bli bättre på att ge alla grupper av anhöriga stöd, sa Ann-Marie Högberg, ordförande för Anhörigas riksförbund när hon inledningstalade inför 450 deltagare.

Anhörigas riksförbund firar i år 20-årsjubileum och mycket positivt har hänt sedan starten – men det mesta återstår ännu att göra, enligt Ann-Marie Högberg.

– Samhället tar för givet att anhöriga ställer upp för att vårda sina närstående, trots att de slits ut och drabbas av sämre hälsa och ekonomi, sa hon.

Förbundet anser sig företräda 1,3 miljoner svenskar som arbetar gratis som anhöriga.

– Behoven minskar inte, snarare tvärtom med tanke på att befolkningen blir äldre. Och i framtiden är det inte lika självklart att nya generationer ställer upp. Därför måste samhället nu ställa om för att bli mer anhörigvänligt.

 

Foto
Anhöriga i rörelse – de 450 deltagarna på Anhörigriksdagen är aktiva på många sätt.

 

Riksförbundet har sett över sitt intressepolitiska program, som bland annat omfattar krav på ekonomisk ersättning för vård av närstående, på samma sätt som föräldrar får VAB-ersättning när de är hemma med sjuka barn.

På tisdagen lyfte Ann-Marei Högberg särskilt kravet på rätt till avlösning, ett stöd som idag skiljer stort mellan olika kommuner.

– Om man ägnar hundratals timmar åt att stödja anhöriga ska man inte behöva betala för att vara ledig ibland. Minst 20 timmar per månad ska man rätt till avlösning utan att betala avgift och utan att behöva uppge några skäl, sa Ann-Marie Högberg.

Hon betonade vidare att sjukvården måste bli bättre på att förstå och ha kunskap om hur det är att vara anhörig.