Nya miljöer för habilitering lyfts fram på stor konferens

Det är nu det händer. Det är nu vi vill göra roliga saker och det är nu vi vill ha hjälp av habiliteringen. Inte om 30 eller 40 år.

Så inledde Margareta Nilsson, ordförande för Sveriges habiliteringschefer, konferensen ”Livet.nu” när 700 medarbetare från hela landet samlades i Växjö Konserthus på torsdagen.

Nya miljöer i form av raggarbilar eller hästar kan bli en viktig del av habiliteringen i framtiden. Bild på Projekt Raggarbil

Habiliteringschefernas konferens äger bara rum vart tredje år och därför är veckans konferens en viktig mötesplats för alla som arbetar med habilitering av barn och ungdomar.

– Vi vill samla alla goda idéer som finns och sprida dem till habiliteringar över hela landet så att vi kan göra vårt allra bästa, sa Margareta Nilsson.

Ett 70-tal olika verksamheter medverkar i utställningsdelen, med information om spännande projekt som syftar till att utveckla och förbättra habiliteringen. Margareta Nilsson lyfte fram ”Projekt Raggarbil” som handlar om att ungdomar får meka med raggarbilar, som en del av habiliteringens träningsverksamhet. (Mer om projektet finns på www.skane.se/templates/Page.aspx?id=92203 )

– Det visar att man kan träna i udda miljöer! Ungdomarna åker många mil får att få meka med bilarna. Men är det habilitering? Ja, verkligen, på hög nivå, även om de unga själva skulle kalla det något kul att göra, sa Margareta Nilsson.

– Att bedriva habilitering med raggarbilar eller hästar eller i andra nya miljöer, det är en härlig utmaning för oss, sa Margareta Nilsson.

Hon avslöjade också, till publikens applåder, att föreningen Sveriges Habiliteringschefer nu har utvidgat sitt uppdrag till att även omfatta vuxna, inte bara barn och ungdomar.

Under öppningsdagen höll professor Martin Ingvar en föreläsning om ”Hjärnan mitt i habiliteringen” inför fullsatta bänkrader. Mycket kom att handla om skolans värld och Martin Ingvar slog fast att Sverige har världens sämsta betygssystem som bara befordrar en sak, nämligen lydnad.

– Målet är att alla människor ska uppnå autonomi, så att de kan köra sitt liv för egen maskin. Vägen dit kan vara svår eller lätt av sociala eller biologiska skäl. Men när barn börjar skolan anses alla vara lika, under åtta års skolgång ska vi inte alls ta ställning till hur det går för barnen, sa Martin Ingvar som efterlyste snabbare åtgärder för att ge stöd till de elever som behöver det.

– Vi måsta använda alla möljigheter vi har till tidig intervention. Ju tidigare vi ingriper och ger stödåtgärder desto bättre är det.
Martin Ingvar beskrev många föräldrars förtvivlan över uteblivet stöd och menade att professionella har mycket att lära av föräldrarnas berättelser.
– Den vanligaste berättelsen från föräldrar är att ”jag behövde göra allting själv, jag fick ta hand om hela processen, i randen mellan kommunen och landstinget”, sa Martin Ingvar.

Han fortsatte med att beskriva miljön för dessa familjer som ett ”tröstlöst träsk” där ”förnumstiga handläggare” ibland visar sig. Han berättade vidare om föräldern som desperat hade kontaktat honom för att sonen i årskurs 7 fortfarande inte hade lyckats lära sig läsa, allt medan skolan vägrade tillsätta resurser eftersom det inte fanns någon diagnos.

– Mitt svar var att det var brottsligt av skolan. Skollagen är entydig när det gäller att barn ska lära sig läsa, sa Martin Ingvar.
Antalet barn som behöver stöd ökar, konstaterade Martin Ingvar, men förklaringen kan vara att ”vi drar tillbaka gränsen för vad soim accepteras som normalbeteende”.

En viktig uppmaning till publiken var att se till göra träningen rolig, eftersom effekten då blir så mycket bättre. Martin Ingvar betonade vidare att sömn har blivit en undervärderad behandling, efter hand som svenska barn börjat sova allt mindre. Att allt stöd måste vara uthålligt betonade han också.

Allra viktigast är kanske att visa för barnet att det lönar sig att träna:

– Habiliteringens uppgift är att visa att jag blir bättre av det här. Inget kan ersätta känslan av att få lyckas, sa Martin Ingvar.
Konferensen Livet.nu pågår även under fredagen. Nästa gång Sveriges Habiliteringschefer anordnar sin konferens är om tre år – 2012.

Mer om föreningen finns på www.habiliteringschefer.se