Nya modeller för BUP ska kapa köerna

Barn och unga får en stor del av de 2,7 miljarder kronor som regeringen vill satsa på personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland annat ska åtta försöksområden ta fram fram modeller som kapar köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Den borgerliga alliansen har satsat ungefär en miljard kronor på att förbättra vården och stödet under 2007-08 men föreslår nu fler insatser som beräknas kosta ytterligare 2,7 miljarder kronor under åren 2009-11.

Fokus ligger på följande områden:
* meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättning,
* barn- och ungdomspsykiatrin,
* utbildning och bättre kompetens för personal inom vård och stöd och
* kvalitetsutveckling.

Foto på ledsen ungdomKöerna till BUP är ofta oacceptabelt långa, anser regeringen. Någon snabb lösning på detta problem presenteras inte, men regeringen föreslår att nya modeller för BUP ska testas i åtta försöksområden eller kommuner. Målet är att skapa en mer framgångsrik ”första linjens” BUP men också att skapa en vårdkedja (med tydlig ansvarsfördelning mellan primärvård, skola etcetera) som fungerar bättre än idag.

Nya jobb för människor med psykiska funktionsnedsättningar ska skapas hos idéburna organisationer som Fontänhuset, RSMH och andra intresseorganisationer. För att klara detta ska kommunerna ska få ett långsiktigt ekonomiskt stöd som ska öka möjligheterna att den typen av tjänster. Men det blir inte gratis för kommunerna – för att få del av stödet måste kommuerna finansiera halva kostnaden, på egen hand eller tillsammans med landstinget.

Personal inom vård och stödverksamhet har ett stort behov av vidareutbildning, konstaterar regeringen. Socialstyrelsen ska ta fram en ny webbsajt för webbaserade utbildning inom området psykisk ohälsa.

{loadposition incontent}Kvaliten på vården behöver också höjas och det vill regeringen göra genom en satsning på att ta reda på vilka insatser som är mest effektiva. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, ska sammanställa den kunskap som finns om psykiatrisk vård och rehabilitering.

Klicka på länken till höger och läs vår intervju med Anders Milton när han för snart två år sedan presenterade förslaget till nationell strategi för psykiatrisk vård: ”Föräldrar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig”.