Två miljoner till patientutbildningen som ska göra vården bättre

En ny utbildning av patientföreträdare lanserades i februari 2023. Nu har regeringen beviljat nästan 2 miljoner för att utbildningen ska spridas.
– Den här utbildningen behövs för att göra vården bättre, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson när hon deltog i ett panelsamtal.

Uppdatering: Regeringen beviljar nästan 2 miljoner

Den 27 september 2023 beviljade regeringen Funktionsrätt Sverige nästan 2 miljoner kronor för att förbättra hälsa och patientdelaktighet på kommunal, regional och nationell nivå för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Medlen ska bland annat gå till att utveckla och sprida Patientföreträdarutbildningen och till att stärka Funktionsrätt Sveriges representanter med representationsuppdrag i olika myndigheter och utredningar. Pengarna gäller verksamhet under 2023.

– Omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav och patientens medskapande i hälso- och sjukvården understryker att fler patientföreträdare med god kunskap om att företräda sig själva, sin organisation och andra grupper behövs, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Lovordar unik utbildning av patientföreträdare

Vid lanseringen i februari 2023 var sjukvårdsministern mycket glad över att Funktionsrätt Sverige lanserade den nya, unika patientföreträdarutbildningen. Oppositionspolitikern Fredrik Lundh Sammeli (S) öste också beröm över satsningen:

– Det här ger oss verktyg för att uppnå de fina ambitionerna vi har för sjukvården, och kommer säkert att stärka det arbetet.

Stort behov av patientföreträdare

Syftet med att utbilda patientföreträdare är att de som företräder olika grupper av patienter ska bli kunnigare och mer professionella.

– Det finns en stor efterfrågan på att jobba tillsammans med patienter för att utveckla vården. Utbildningen får otroligt stor betydelse för detta, sa Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR.

Lanserades hos SKR

Lanseringen ägde rum i SKR:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm den 23 februari. Över 300 personer deltog på plats eller via webbsändning.

Foto från lansering av patientföreträdarutbildning 2023-02-23. Foto: Linnea Bengtsson.
Enighet om att patientföreträdarutbildningen kan göra stor skillnad. Från vänster Acko Ankarberg Johansson, Elisabeth Wallenius, Nicklas Mårtensson, Fredrik Lundh Sammeli, Lisbeth Löpare Johansson, Thomas P Larsson, Susanne Karlfeldt och projektledare Anne Stiernquist. Foto: Linnea Bengtsson.

Förhoppningarna är nu stora att utbildningen snabbt ska resultera i bättre samverkan och utveckling. Kanske kan välutbildade patientföreträdare också se till att patientlagen, med alla vackra ord om patienten i centrum, får ett lyft.

”Patientlagen har varit tandlös”

Politikerna är självkritiska till att patientlagen hittills inte alls fått det genomslag man hoppats på.

– Patientlagen har varit tandlös, sa Acko Ankarberg Johansson, och hänvisade till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppföljning.

– Det är en lag som ville mycket, men som inte blivit det styrinstrument det var tänkt. Hur vi ska förbättra detta är en av de frågor vi tittar på när vi ser över huvudmannaskapet för vården. Om vi kan hitta verktyg som stödjer detta ska vi använda dem, sa ministern med hänsyftning på patientföreträdarutbildningen.

Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius konstaterade också att patientlagen behöver förverkligas på ett bättre sätt än idag.

– Det är mycket som bestäms men som aldrig når ”golvet”. Ute i verksamheterna gör man som man vill. Vi behöver bättre samverkan och en starkare lag, sa Elisabeth Wallenius.

Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne, konstaterade att det fanns stora förväntningar när patientlagen trädde i kraft 2015.

– Mer samarbete och kommunikation är det första vi behöver, men vi behöver även stärka rättigheterna.

Foto från lansering av patientföreträdarutbildning 2023-02-23. Foto: Linnea Bengtsson.

Ministern hoppas på ”mer action”

Enligt Acko Ankarberg Johansson ska patientlagen alltså ingå i utredningen om huvudmannaskapet, som kommer att handla om hel eller delvis nationell styrning av vården.

Hon menar vidare att patientföreträdarutbildningen kan spela stor roll, genom att skapa bättre möten mellan patientföreträdare, beslutsfattare och politiker.

– Jag vill se möten där det händer något. Ju mer kunnig man är som företrädare för patienter desto jobbigare möten kan det bli, och det hoppas jag på. Jag ser framför mig att det bli mer action och att det ibland kommer att ”skava”, men det är en framgångsfaktor, sa Acko Ankarberg Johansson.

Patientföreträdare måste trycka på

Fredrik Lundh Sammeli (S) lovade att ”backa upp nya regeringen när de sjösätter viktiga delar”.

– Långsiktighet är det som sjukvården behöver mest för att förverkliga tydliga saker som en fast läkarkontakt.

Han tyckte också att ”det skaver för lite” inom vården, och att det är nödvändigt att ifrågasätta mer.

– Regering och riksdag är dåliga på att följa upp patientlagen, så vi behöver företrädare som kan trycka på, sa Fredrik Lundh Sammeli.

Foto från lansering av patientföreträdarutbildning 2023-02-23. Foto: Linnea Bengtsson.
Nicklar Mårtensson, Acko Ankarberg Johansson och Fredrik Lundh Sammeli. Foto: Linnea Bengtsson.

… och vårdens beslutsfattare måste vara beredda

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, var förstås glad över alla lovord för utbildningen av patientföreträdare. Men hon efterlyste också initiativ från vården och politikerna.

– Vi måste ha ett ömsesidigt kunnande om varandra.

Acko Ankarberg Johansson tycktes vara införstådd med detta.

– Nu måste vi förbereda oss och se till att beslutsfattare är förberedda på att möta kunniga patientföreträdare, sa sjukvårdsministern.

Läs mer om utbildningen hos Funktionsrätt Sverige.