Nya rapporten som kan avgöra assistansens framtid

Försäkringskassan släppte på tisdagskvällen en ny rapport som man anser visar att assistansreformen behöver ses över.
Generaldirektör Ann-Marie Begler hoppas att rapporten blir ett viktigt underlag för den kommande statliga LSS-utredningen.

– Vår rapport om assistansersättningens utveckling talar för att det är dags för en översyn av lagen, säger Ann-Marie Begler.

– I vår analys ser vi att förändringar i lagstiftningen har haft en avgörande betydelse för antalet assistansmottagare. När det gäller ökningen av genomsnittligt antal timmar per person är förklaringen även rättspraxis och tillämpning av lagen, säger Ann-Marie Begler vidare.

LSS genomfördes år 1994, men rapporten betonar två senare lagändringar som förklaring till att fler har fått assistansersättning:

År 1996 utökades lagen med ett ett femte grundläggande behov, nämligen ”annan hjälp som kräver ingående kunskaper”.
År 2001 utvidgades lagen genom att personer fick behålla sin assistansersättning även efter 65 årsdagen.

Enligt rapporten förklarar dessa två lagändringar tillsammans med befolkningsökningen ungefär hälften av antalsökningen.

 

 class=
Lagändringar 1996 och 2001 har bidragit till att fler har fått assistansersättning. Omkring år 2006 stoppades dock ökningen genom att Försäkringskassan skärpte reglerna för behovsbedömning. Illustration från Försäkringskassans nya rapport.

 

Rapporten visar också att Försäkringskassans skärpta regler för bedömning av grundläggande behov omkring 2006-2007 nästan helt stoppade en fortsatt ökning av antalet assistansberättigade.

Allt fler ansöker om personlig assistans, men Försäkringskassan har inte undersökt varför. En trolig förklaring är dock att många hellre vill ha assistans än annat stöd som kommunen erbjuder.

Bland de som nybeviljas assistans har andelen barn ökat och är nu 43 procent. Barn beviljas oftare än vuxna assistans för det grundläggande behovet ingående kunskaper.

Rapporten visar som väntat att genomsnittligt antal timmar  per person har ökat kontinuerligt, ända sedan reformen infördes. En förklaring är att det femte grundläggande behovet (ingående kunskap) ofta innebär fler timmar per person. Dubbel assistans ch assistans vid dygnsvila uppges också ha ökat.

Många assistansanvändare har också fått ökade svårigheter i vardagen eftersom vissa funktionsnedsättningar ger ökade hjälpbehov över tid.

Privata anordnare har också orsakat ökat antal timmar, uppger rapporten.
”Behovsutredningen liknar i vissa fall en förhandling där en del anordnare är öppna med att de lägger på timmar i förhandlingssyfte”, heter det i rapporten.

I ett pressmeddelande på tisdagskvällen summerar Försäkringskassan utvecklingen så här:
• Antalet personer som är mottagare av assistansersättningen har ökat från 6 100 till 16 400
• Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka har ökat från 67 till 124
• Det totala antalet assistanstimmar i Sverige har femdubblats på 20 år, från 21 miljoner till 100 miljoner
• Andelen som beviljas assistansersättning för all vaken tid eller mer har ökat, från 15 till 67 procent bland vuxna

 

LÄS MER om nya rapporten på Försäkringskassans webbsida.