Nya reformer ska ge jobb istället för aktivitetsersättning

Regeringen planerar nya reformer för att unga ska få jobb istället för aktivitetsersättning.
På tisdag den 29 mars bjuder socialförsäkringsminister Ulf Kristersson in till samtal om hur arbetsmarknaden ska förbättras för ungdomar som har  begränsad arbetsförmåga.

Medverkar gör bland annat Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender som för drygt två år sedan presenterade utredningen ”Brist på brådska”.

Lender föreslog då att aktivitetsersättningen skulle avskaffas. Istället skulle Arbetsförmedlingen få ökat ansvar för att få fram jobb till ungdomar med funktionsnedsättning. Än så länge har utredningen dock inte lett till något resultat.

Samtidigt har allt fler unga fått aktivitetsersättning eller förtidspensionerats.

”Det senaste året har över 6 000 unga människor mellan 20 och 30 år förtidspensionerats. Sedan 2003 har antalet närapå tredubblats. Varje år leds flera tusen ungdomar direkt in från särskola till förtidspension, medan lika många snabbt lämnar arbetslivet på grund av psykisk ohälsa. Att bryta denna utveckling är en av dagens största utmaningar, men består av en mycket komplex problematik”, heter det i kallelsen till mötet på tisdag.

Följande frågor ska tas upp vid seminariet:
Vilka problem har unga förtidspensionärer och vilka problem får de?
Hur samspelar skolan och det framtida arbetslivet?
Vad kan vi göra för unga människor med psykisk ohälsa?
Hur kan vi bidra till att minska utanförskapet och utveckla en arbetsmarknad för dem som har en tydlig – men begränsad – arbetsförmåga?
Hur blir nya diagnoser en grund för bra hjälp snarare än ett skäl att räknas bort?

Nyckelpersoner från både privat och offentlig sektor kommer att medverka, däribland Pär Larshans (Max Hamburgerrestauranger), Monica Rydén (Hjälpmedelsinstitutet), Ing-Marie Wieselgren (SKL) och Anders Forslund (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU).