Nya regler gör det enklare att få assistans – ”Förnuftet har segrat”

Foto på Cecilia Blanck.– Äntligen har Försäkringskassan svängt och låtit förnuftet råda. Det är en jättestor lättnad.
Cecilia Blanck på föreningen JAG är mycket glad över den nya vägledning om personlig assistans som släppts av Försäkringskassan.
Den nya vägledningen kan resultera i att fler barn får rätt till personlig assistans.

– Vägledningen har flera överraskande positiva nyheter, särskilt för barn och personer med intellektuella funktionsnedsättningar, säger Cecilia Blanck.

I en intervju i Föräldrakraft nummer 1, 2009 flaggade Tomas Sundberg på Försäkringskassan för att det skulle komma en mer generös bedömning av assistansbehovet i samband med måltider.
Och nu finns de nya reglerna i svart på vitt i den nya vägledningen.

Det senaste året har flera personer fått sin assistans neddragen av Försäkringskassan med motiveringen att det har kunnat äta själva.
Försäkringskassan hårda linje ersätts nu av en mycket mer generös vägledning.
”En person som rent mekaniskt kan föra maten till munnen och kanske inte förstår att han eller hon äter därför behöva hjälp vid sina måltider”, heter det på sid 65 i den nya vägledningen.

Bild på vägledning.Försäkringskassan skriver vidare att hjälp med måltider bör innefatta hjälp med att ställa i ordning för och efter måltiden. Det innebär att till exempel uppvärmning av mat, potatisskalning, breda smörgåsar och bortplockning efter måltiden också ska räknas in i ”de grundläggande behoven”.

Att dessa saker räknas in i de grundläggande behoven har en avgörande betydelse för många personer.
– Några har fått sin assistans omprövad och väldigt många har varit oroliga för att hamna under 20-timmarsgränsen för grundläggande behov och därmed förlora rätten till personlig assistans, säger Cecilia Blanck.

– Det är oerhört positivt förberedelser inför måltiden och borttagande nu räknas till grundlägande behov.

– Om Försäkringskassan inte hade ändrat inställnign skulle det ha medfört att många skulle ha ramlat under 20-timmarsgränsen och ha fått det mycket besvärligt. De skulle ha blivit hänvisade till kommunal assistans och på sikt kanske helt förlora rätten till assistans, säger Cecilia Blanck.

En annan viktig nyhet är att Försäkringskassan har övergått till en mer generös tolkning av hur man bedömer rätten till personlig assistans.
Med den nya vägledningen blir det enklare att få rätt till assistans, eftersom beräkningen av 20 timmars grundläggande behov i fortsättningen ska grundas på en längre period.

Försäkringskassan har hittills hävdat att behovet av minst 20 timmar assistans måste finnas varje ENSKILD vecka. I två olika domar har Kammarrätten dock slagit fast att beräkningen ska grundas på ett genomsnitt över en längre period. I en intervju med Föräldrakraft sa Tomas Sundberg på Försäkringskassan nyligen att man inte var tvungen att rätta sig efter Kammarrätternas domslut. Trots det har Försäkringskassan nu vikt sig och bestämt sig för den mer generösa linjen.

– Äntligen, säger Cecilia Blanck på föreningen JAG, som drivit ett att rättsfallen för en av sina medlemmar.

Enligt Cecilia Blanck innebär Försäkringskassans nya regler att tid på korttidshem, skola, daglig verksamhet och liknande i fortsättningen INTE ska räknas bort vid bedömning av grundläggande behov.
{loadposition incontent}- När man har räknat bort tid på korttids och skola har många barn fallit utanför rätten till assistans. Även om de har haft stora behov har de inte fått rätt till assistans eftersom de ha vistats på andra verksamheter.

– Nu skriver Försäkringskassan att bedömningen av grundläggande behov ska göras oberoende av hur behoven tillgodoses. Det viktiga är att bedöma om personen tillhör den krets som ska ha rätt till assistans.

Fler barn och unga kan alltså få rätt till personlig assistans med den nya vägledningen.
– Sök omprövning hos Försäkringskassan eller lämna in en ny ansökan, uppmanar Cecilia Blanck.

Försäkringskassans nya vägledning innebär att några av de svåraste konflikterna kring personlig assistans nu kan lösas.

– Förnuftet har fått segra. Nu tolkar Försäkringskassan lagen på ett riktigt sätt i de här frågorna, istället för att konsekvent välja den billigaste tänkbara tolkningen av lagen, säger Cecilia Blanck.

Föreningen JAG finns på http://www.jag.se