Nya satsningar på jobb för särskoleelever

Särskoleelever får bättre möjligheter till utbildning och jobb efter gymnasiet.
– En viktig reform för att göra upp med en förlegad syn, säger Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.

Regeringen har bestämt att elever från gymnasiesärskolan ska kunna delta i yrkeshögskoleutbildningar, gymnasiala vuxenutbildningar och i den nya satsningen på lärlingsplatser.

– Det här är en viktig liberal reform för att göra upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning, säger Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.

– Det krävs också att arbetsmarknaden – såväl den offentliga som privata – ser den arbetspotential som många av dessa ungdomar har.

Yrkeshögskolan ska nu gå igenom hur man kan ta emot studerande med funktionsnedsättning. Yrkeshögskolan ska ta fram förslag på informationsinsatser till särskoleelever och till utbildningsanordnare. Även personer som redan avslutat gymnasiesärskolan kan ingå i målgruppen.

Den nya lärlingssatsningen inom gymnasial vuxenutbildning ska öppnas för elever från gymnasiesärskolan. Lärlingsplatser ska öka chanserna att få jobb, hoppas regeringen.

Från och med i vår öppnas även Yrkesvux för elever som har gått gymnasiesärskola eller tillhör den gruppen av studerande.