Nyhetsprogram målar upp funktionshindrade som offer

Nyhetsprogrammen i Sveriges television visar en missvisande bild av funktionshindrade. Endast 0,7 promille av sändningstiden i nyheterna ägnas åt funktionshindrade och då målas de oftast upp som offer för en icke fungerande vårdapparat eller arbetsmiljöproblem.

Det visar en ny undersökning som Marina Ghersetti, universitetslektor på institutionen för journalistik och masskommunikation på Göteborgs universitet genomfört.

– SvT kan göra mycket mer på området genom att hantera frågorna strukturerat och målstyrt, på samma sätt som de under flera år fokuserat på etnicitet. Något som bland annat lett till bredare rekrytering av medarbetare, säger Örjan Brinkman, generalsekreterare för HSO, Handikappförbunden.

Forskningsrapporten ”Bilden av funktionshinder – en studie av nyheter i Sveriges Television” beställdes från HSO och visar att funktionshindrade bara syns i nyheterna när de målas upp som patienter.

Marina Ghersetti har efter utredningen kommit fram till att SvT:s rapportering förmedlar och upprätthåller en bild av funktionshindrade som ”dom”.

– En grupp som står vid sidan om och avviker från det ”vi” som representerar den samhälleliga normen, skriver hon i sin rapport.

Bland annat tar Marina upp att inga funktionshindrade medverkar i nyheterna när man rapporterar om allmänna frågor. Endast när rapporteringen handlar om orättvisor, brist på bostäder, arbetsmarknadsproblem eller vårdbrister för funktionshindrade medverkar personer med funktionshinder. I knappt 40 procent av dessa inslag kommer personen i fråga till tals, jämfört med 78 procent bland personer utan funktionshinder.

Marina Ghersetti uppger också att 35 procent av personerna med funktionshinder som medverkar ges ”offerrollen” och att ”hjälterollen” kommer på andra plats med 19 procent. Nyheterna väljer alltså att bara visa den negativa sidan av att ha ett funktionshinder och ser inte människan bakom hindret.

Journalister måste dock ha rätten att välja ut de reportage som har största allmänintresset. Men slutsatsen man kan dra är att funktionshindrade inte framträder i media i egenskap av en genomsnittlig medborgare. Nu hoppas HSO att journalisterna börjar ta sitt ansvar och arbetar mot de schablonmässiga bilderna som nyhetsrapporteringen väljer att visa.

– Det är nog få personer med funktionshinder som känner igen sig i bilden i nyhetssändningarna. En funktionsnedsättning är ju bara en liten del av personen, säger Örjan Brinkman.

Läs mer om rapporten på HSO:s hemsida: www.hso.se
Göteborgs universitet: www.gu.se