Nyhetssvep: Lagstifta om stöd till barn med förälder som har utvecklingsstörning

Sex nyheter du inte får missa. Det handlar bland annat om stöd till barn med förälder som har utvecklingsstörning. Kolla in nyhetssvepet från HejaOlika idag!

Här är några av dagens nyheter och debattartiklar som rör barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.

 

Förbisedd grupp som måste skyddas

Stöd krävs till barn med förälder som har utvecklingsstörning. Det är budskapet i en debattartikel på SvD.se. Debattörerna menar att barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att inte få sin rätt till skydd, utveck­ling och trygga uppväxtvillkor uppfyllda.

”Vi behöver ett lagstadgat skydds- och stödsystem så att mödrahälsovården ges möjlighet att utgå från att kvinnor med utvecklingsstörning kommer att behöva stöd under graviditet och efter barnets födelse”, skriver psykolog Ida Lindblad, barnhabiliteringsläkare Elisabeth Fernell, professor Christoffer Gillberg och författare Lisbeth Pipping.

”Socialtjänsten måste kunna agera förebyggande och utgå från att alla blivande föräldrar med utvecklingsstörning behöver få sina individuella behov av stöd inför föräldraskap utredda och verkställda – och tillse att barnens trygghet ges högsta prioritet”, skriver de vidare.

HELA ARTIKELN: Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder

 

”Öppna särskolan för elever med autism”

Elever med autism har kommit i kläm i nya skollagen, anser Autism- och aspergerförbundet. I en artikel i Specialpedagogik begär man att särskolan ska öppnas upp för dessa elever.

Den nya skollagen från juli 2011 innebär att elever med autism men utan utvecklingsstörning inte ska gå i grundsärskola eller gymnasiesärskola. Hur det har gått för dessa elever har ingen någon riktig koll på idag eftersom gruppen ännu inte har följts upp, vare sig av Skolinspektionen, Skolverket eller SPSM, Specialpdagogiska skolmyndigheten.

Autism- och Aspergerförbundet vill att skollagen ändras igen så att elever med autism ges möjlighet att gå i särskola, när det bedöms vara det bästa för eleven, skriver Specialpedagogik. Tidningen berättar också att Lennart Axelsson (S) nyligen lade fram en motion i riksdagen med samma förslag.

Ett alternativ för dessa elever är att gå som ”integrerad elev” i särskolan och läsa enligt grundskolans läroplan, men denna lösning är alltför ovanlig menar många.

– Så länge inte alla skolledare är öppna för sådana alternativ, så behövs en lagändring för att tydligt ge eleven den möjligheten, säger Nicklas Mårtensson på Autism- och Aspergerförbundet till Specialpedagogik.

HELA ARTIKELN: ”Skollagen måste ändras”

   

SPSM stöttar projekt för att stödja elever

Elever med ”problembeteende” och stödbehov ska få bättre hjälp på Åsa Gårdsskola, i Åsa i Kungsbacka kommun, som får 500 000 kronor av SPSM för projektet.

– Vi måste bli mycket bättre på att hantera elever med problembeteende och stödbehov, säger rektor Håkan Cronelid till tidningen Norra Halland.

Förra året sjönk andelen elever med godkända betyg på skolan men nu vill rektorn ta krafttag. Han vill framförallt satsa på de mindre barnen, från förskolaeklass upp till tredjeklass.

Rektorn hoppsa att projektet ska följas av forskare och att erfarenheterna ska kunna spridas till andra skolor.

 

Kommunen överklagar för att slippa ge tonårsflicka ledsagare

Nynäshamns kommun går nu till Kammarrätten för att slippa erbjuda ledsagare till en tonårsflicka med funktionsnedsättning, rapporterar Nynäshamnsposten.

I januari fick flickan och hennes familj rätt mot kommunen i Förvaltningsrätten, men kommunen fortsätter alltså att motarbeta familjen.

Flickan uppges ha svårt med gränssättning, planering och struktur. Hon kan till exempel följa med obekanta, försvinna hemifrån i flera dagar och utsätta sig för farliga situationer, skriver tidningen.

Kommunen tycker inte att detta ger rätt till ledsagare och skriver bland annat att syftet med ledsagarservice ”inte är att hindra någon från att rymma”.

HELA ARTIKELN: Kommunen vill inte ge flicka ledsagare

 

JO-anmälan för felaktig hantering av assistans-ärende

Katrineholms kommun har anmälts till Justitieombudsmannen för ett LSS-ärende om personlig assistans för en femårig flicka i Valla. Det skriver Katrineholmskuriren.

Bakgrunden är att kommunen har nekat personlig assistans till flickan, trors att förvaltningsrätten gav flickan rätt. Trots att kommunen sedan fick avslag på prövningstillstånd hos Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen dröjde det ytterligare tre månader innan stöd beviljades.

Enligt anmälan till JO har kommunen dessutom inte följt förvaltningsrättens domslut när det gäller bedömningen av femåringens behov.

HELA ARTIKELN: Kommunens agerande mot barn utreds av JO

 

River upp beslut om indragen servicelägenhet

Förvaltningsrätten river upp Varbergs kommuns kritiserade beslut att neka servicelägenhet till en man som har Downs syndrom.

– Varberg är unikt i landet med att dra in rätten till servicelägenhet på så här lösa grunder, säger Willy Engebrethsen, rättsombud inom organisationen FUB.

Beslutet om att dra in servicelägenheten har motiverats med att mannen har gjort stora framsteg. Men det argumentet biter inte på hans rättsombud.

– Det är klart att dessa personer kan lära sig saker, men det är väldigt sårbart, säger Willy Engebrethsen till Hallands Nyheter.

Mannen har bott i sin lägenhet i nio år. Och det anser alltså förvaltningsrätten att han ska få fortsätta göra.

– Kommunens agerande är lagvidrigt. Nu hoppas jag att kommunen reflekterar över domen, och vad man har utsatt dessa personer för, säger Willy Engebrethsen till tidningen och uppmanar andra som fått liknande beslut att överklaga.

HELA ARTIKELN: Kritiserat beslut rivs upp