Nytt pris ska bana väg för personer med Downs syndrom

Svenska Downföreningen har instiftat nya priser för att bana väg för att alla personer med Downs syndrom ska accepteras som fullvärdiga medborgare.
– Vi vill uppmuntra goda initiativ och sprida kunskap om vikten av mångfald och behovet av ett inkluderande samhälle, säger Marita Wengelin, ordförande i Svenska Downföreningen.

Ett av de två nya priserna ska delas ut till en person som själv har Downs syndrom. Pristagaren ska ha visat initiativförmåga, vilja att utveckla sig själv och därmed ha banat väg för andra.

Det andra priset ska gå till en person som har stor betydelse för att personer med Downs Syndrom blir accepterade som fullvärdiga samhällsmedborgare och lyfter fram möjligheterna som finns för personer med Downs Syndrom.

Priserna instiftades i samband med internationella World Down Syndrome Day som firades den 21 mars, bland annat med en stor fest i Skåne och en inbjudan till Skansen. De första pristagarna kommer dock inte att utses förrän den 21 mars nästa år.

– Vi har valt att instifta priset i år. Sedan kommer medlemmar i föreningen att få nominera passande personer och en jury kommer att utse vinnarna som sedan får motta en prissumma vid en ceremoni den 21 mars varje år, säger Marita Wengelin.

Svenska Downföreningens webbplats finns på http://www.svenskadownforeningen.se