Nytt valfrihetssystem kan slå ut daglig verksamhet

Mindre företag som driver ”daglig verksamhet” för personer med funktionsnedsättningar befarar att de kommer att slås ut när Stockholm genomför ett nytt valfrihetssystem.
– Det blir svårt att bevara en försvarbar kvalitet, menar bland annat Lennart Jönsson, grundare av företaget Misa.

Om mindre entreprenörer ska kunna fortsätta verka behöver det föreslagna systemet ändras så att kvaliteten på verksamheten får större betydelse, hävdar företagarna.

Företagen uttrycker sin oro i ett brev till Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson, i vilket man begär ett möte med Stockholms stad för att diskutera situationen och skapa en plattform för fortsatt samverkan.

Ett tiotal företag har undertecknat brevet, som representanter för ett nybildat nätverk som utgör cirka 75 procnet av de små och mellanstora entreprenörer som bedriver daglig verksamhet i Stockholmsområdet. Tillsammans har företagen i nätverket cirka 650 platser för daglig verksamhet.

Entreprenörerna fruktar att det nya systemet för valfrihet kommer att medföra att ekonomin får en avgörande roll på bekostnad av verksamheternas kvalitet.

– Vi befarar att det blir svårt att bevara en försvarbar kvalitet och att fortsätta utveckla lämpliga verksamheter som personerna i våra målgrupper önskar och behöver, skriver nätverket.

Resultatet kan bli att företagen antingen säljs till större bolag eller tvingas lägga om verksamheten ”till att bara handla om ekonomiska betingelser”.

Det är en utveckling som företagen ser mycket negativt på:

– Vi anser att den dagliga verksamheten i enlighet emd grunderna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, aktivt ska verak för att personer får möjlighet att leva som andra och stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv, skriver nätverket.

Entreprenörerna som utarbetat brevet till socialborgarrådet är Conexi, Danviksport, Franstorps Verkstäder, Inuti, Konstskolan Linnea, Lagandan, Misa, Resursteamet, Sensus och Törngårdens Autismcenter.