”Oacceptabelt att barn har sämre möjligheter”

– Det är oacceptabelt att barn som kränks i många fall inte har någonstans att vända sig. Det skriver Barnombudsmannen Fredrik Malmberg i en blogg idag.

Han anser att Sverige snarast ska ratificera tilläggsprotokollet till FN:s barnkonvention för att stärka barns rättigheter i Sverige.

– Barnrättskommittén i Geneve är tydlig: för att rättigheter ska fungera måste det finnas sanktioner, skriver Fredrik Malmberg i bloggen.

– För mig som barnombudsman är det viktigt att ban inte har sämre möjligheter till upprättelse än andra grupper. Barnkonventionen får inte särbehandlas negativt.

Fredrik Malmberg skriver vidare att Sverige har ”dessvärre förhållit sig passiv” i frågan om klagorätt för barn.

Läs merBarnombudsmannens blogg.