Oppositionen vill stärka diskrimineringslagen

Även oppositionen är försiktig med konkreta löften i det gemensamma valmanifest, som de rödgröna partierna presenterades på tisdagen.
En förstärkt diskrimineringslag utlovas dock, liksom en utredning om hur FN:s barnkonvention kan införlivas i svensk lag.

{loadposition incontent}När det gäller diskrimineringslagen skriver de rödgröna partierna att de vill förstärka den så att den även inkluderar tillgänglighetsfrågor.

Samtidigt skickar man med brasklappen att kostnadsaspekterna måste belysas noggrant.

Införlivandet av barnkonventionen kan också ses som ett halvt löfte, eftersom det bara är en utredning som utlovas.

Även i övrigt är valmanifestet mycket allmänt hållet med få konkreta löften.

Här finns oppositionens valmanifest: http://www.rodgron.se/