Örebro – bäst i Sverige för unga med funktionshinder?

Sören Gunnarsson

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Är Örebro paradiset för barn och unga med funktionshinder? Frågan är aktuell sedan landshövding Sören Gunnarsson radat upp 22 goda skäl till varför en ny skolmyndighet ska placeras i just Örebro.

Är Örebro paradiset när det gäller barn och unga med funktionshinder?
Frågan är aktuell sedan landshövding Sören Gunnarsson och länsstyrelsen
i Örebro radat upp 22 skäl till varför en ny skolmyndighet ska placeras
just i Örebro.

– Ingen annanstans i landet kan en sådan kreativ och kompetensrik miljö
erbjudas för en myndighet med uppgift att bedriva undervisning och ge
råd och stöd i specialpedagogiska utbildningsfrågor för personer med
funktionshinder, säger Sören Gunnarsson.

– I Örebro kommun, på Örebro universitet, inom landstinget, och länet
finns av tradition ett starkt ekonomiskt, personmässigt och
initiativmässigt engagemang för personer med funktionshinder, inte
minst när det gäller barn och ungdomar, påpekar landshövdingen som nu
har skickat en rapport till regeringen för att beskriva alla fördelar
med Örebro.

Bakgrunden är att regeringen har tillsatt en utredning för att se över den stora floran av myndigheter som styr landsts skolor.

Eventuella nedläggningar eller sammanslagningar kommer att beröra Örebro, som är säte för Specialskolemyndigheten.

Andra exempel på verksamheter som finns i Örebro är:
– Birgittaskolan, landets största regionala specialskola för döva och hörselskadade elever på grundskolenivå.
– Sveriges enda Riksgymnasium för döva elever, RGD..
– Audiologisk klinik på USÖ
– Habiliteringens forskningscentrum, som drivs av Örebro läns landsting
med inriktning kring forskning mot barn med funktionshinder
– Örebro universitets verksamheter bl.a. Institutet för
Handikappvetenskap, ”Deaf studies”, lärarutbildning med särskild
inriktning på döv/hörselområdet m m.

Foto: Christer Pöhner

Publicerad:
2007-06-28

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan