Oro för utredning om att byta aktivitetsersättning mot studiestöd

Regeringen utreder om ungdomar som studerar med aktivitetsersättning eller förlängt barnbidrag ska få studiestöd istället.
Men utredningen väcker oro, eftersom studiestödssystemet bygger på att man i en framtid kan betala tillbaka med arbetsinkomster.

– Med de dystra erfarenheter vi för närvarande har av arbetslöshet för funktionsnedsatta får man se upp så man inte dessutom skapar en skuldfälla för dessa redan utsatta personer, skriver Dyslexiförbundet FMLS i en kommentar.

Det var den 22 december som regeringen beslöt tillsätta en utredning om en modernisering av studiestödssystemet.

Utredaren Anders Franzén ska bland annat ta reda på vilka konsekvenser det får för de studerandes ekonomiska situation och för statens budget.

Utredaren ska också föreslå hur stöd till elevresor eller skolskjuts ska utformas för elever som har funktionsnedsättning.

Vidare ska stöd till resor och inackordering analyseras. Utredaren ska klargöra om det behövs kompletterande bidrag på det här området.

Den 30 juni 2013 ska utredningen vara klar.