Nyheter

Oro för utredning om att byta aktivitetsersättning mot studiestöd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen utreder om ungdomar som studerar med aktivitetsersättning eller förlängt barnbidrag ska få studiestöd istället.
Men utredningen väcker oro, eftersom studiestödssystemet bygger på att man i en framtid kan betala tillbaka med arbetsinkomster.

Regeringen utreder om ungdomar som studerar med aktivitetsersättning eller förlängt barnbidrag ska få studiestöd istället.
Men utredningen väcker oro, eftersom studiestödssystemet bygger på att man i en framtid kan betala tillbaka med arbetsinkomster.

– Med de dystra erfarenheter vi för närvarande har av arbetslöshet för funktionsnedsatta får man se upp så man inte dessutom skapar en skuldfälla för dessa redan utsatta personer, skriver Dyslexiförbundet FMLS i en kommentar.

Det var den 22 december som regeringen beslöt tillsätta en utredning om en modernisering av studiestödssystemet.

Utredaren Anders Franzén ska bland annat ta reda på vilka konsekvenser det får för de studerandes ekonomiska situation och för statens budget.

Utredaren ska också föreslå hur stöd till elevresor eller skolskjuts ska utformas för elever som har funktionsnedsättning.

Vidare ska stöd till resor och inackordering analyseras. Utredaren ska klargöra om det behövs kompletterande bidrag på det här området.

Den 30 juni 2013 ska utredningen vara klar.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion