Oron stor bland tågresenärer med funktionsnedsättning

En behaglig tågresa är inte alltid en självklarhet. Var tredje resenär med funktionsnedsättning känner sig osäker på tillgängligheten och var fjärde känner sig orolig för att hjälpen på stationen inte ska finnas på plats. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket – som vill att fler ska anmäla otillgänglighet.

– Vi vill gärna ha in en anmälan från den som råkat ut för krångel i samband med en resa. Det kan till exempel handla om bristande information om tillgänglighet på tågen. Får vi inte in några anmälningar är det svårt för oss att agera, säger Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket.

Undersökningen visar att det finns en stor osäkerhet bland resenärer med funktionsnedsättning och att många inte känner till sina rättigheter. Sex av tio svarade att de inte vet vilka rättigheter de har, eller att de är osäkra på om de har den kunskapen.

Nu hoppas Konsumentverket att fler ska anmäla, så att myndigheten kan sätta större press på företag som inte sköter tillgängligheten.

– Vår förhoppning är att det i sin tur leder till en bättre fungerande verksamhet och att personer med funktionsnedsättning inte hindras från att resa, säger Angelica Lillback.

Undersökningen visar att det främst är personer med rörelsehinder och nedsatt syn som upplever problem vid tågresor. Men även personer med kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning och döva uppgav att de tycker att det är svårt att resa.

Läs mer: Anders väntade på att rampen skulle hissas ned – Då gick tåget