Otidsenligt 2: Bilstöd utan frihet

Bilstödet har inte heller hängt med i samhällsutvecklingen. Med personlig assistans har det blivit möjligt att leva ett mera fritt liv och med egen bil kunna ta sig dit man vill – och därmed har bilstödsreglerna blivit otidsenliga, menar man inom bland annat RBU.

– Om man behöver bilen för att jobba eller studera kan man få bilstöd även om man inte själv kan köra bilen. Om man däremot inte behöver bilen för jobb eller studier får man inte bilstöd, även om man är kvalificerad till det utifrån sitt rörelsehinder.

– Idag har många personliga assistenter som skulle kunna köra bilen och det skulle ofta vara samhällsekonomiskt lönsamt, eftersom man inte skulle behöva nyttja färdtjänst, säger Henrik Petrén. +