Nyheter

Pappagrupper nytt sätt att klara krisen när barn har funktionsnedsättningar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Pappagrupper är ett nytt sätt att klara de kriser som familjer ofta upplever när något barn i familjen har ADHD eller andra funktionsnedsättningar. ”Ofta tar mamman över och pappan hamnar i skymundan”, säger Agneta Sjöbeck.

Pappagrupper lanseras som ett nytt sätt att klara de kriser som familjer ofta upplever när något barn i familjen har ADHD eller andra funktionsnedsättningar.

– Ofta tar mamman över och pappan kan lätt hamna i skymundan, säger Agneta Sjöbeck som ansvarar för RBU-projektet ”Föräldrar ni kan” med medel från allmänna arvsfonden.

Idén om separata pappagrupper har växt fram inom projektet ”Föräldrar ni kan” som startades 2005 och som avslutas i mars.
Projektet är en unik satsning på familjer som har barn med ADHD.

– Minst ett barn i varje skolklass har ADHD. Det saknas inte kunskap om dessa barns funktionsnedsättning men sällan sätts fokus på familjerna runt omkring, säger Agneta Sjöbeck.

För många familjer blir det kaos, kris och skilsmässor.
– Även syskonen drabbas hårt när all energi fokuseras på en person i familjen. Ofta tvingas de ta en mer vuxen roll än de annars skulle behöva. Inte sällan känner de skam över att deras syskon är annorlunda, säger Agneta Sjöbeck.

 class=
Projektet har bland annat arbetat med att skapa mötesplatser där familjer kan utbyta erfarenheter, både i form av studiecirklar och på internet.

I norra Sverige har ett informationspaket tagits fram, för att föräldrar ska få information om vad som är viktigt att veta om deras barn som fått diagnos.Det innehåller information om myndighetskontakter och adresser till organisationer som kan stötta och hjälpa. Paketet ska delas ut  till föräldrarna när barnet får en diagnos.

Den 7 mars arrangerar projektet en avslutningskonferens i Stockholm.
Mer information finns på RBU:s hemsida på http://www.rbu.se

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL