Pappagrupper nytt sätt att klara krisen när barn har funktionsnedsättningar

Pappagrupper lanseras som ett nytt sätt att klara de kriser som familjer ofta upplever när något barn i familjen har ADHD eller andra funktionsnedsättningar.

– Ofta tar mamman över och pappan kan lätt hamna i skymundan, säger Agneta Sjöbeck som ansvarar för RBU-projektet ”Föräldrar ni kan” med medel från allmänna arvsfonden.

Idén om separata pappagrupper har växt fram inom projektet ”Föräldrar ni kan” som startades 2005 och som avslutas i mars.
Projektet är en unik satsning på familjer som har barn med ADHD.

– Minst ett barn i varje skolklass har ADHD. Det saknas inte kunskap om dessa barns funktionsnedsättning men sällan sätts fokus på familjerna runt omkring, säger Agneta Sjöbeck.

För många familjer blir det kaos, kris och skilsmässor.
– Även syskonen drabbas hårt när all energi fokuseras på en person i familjen. Ofta tvingas de ta en mer vuxen roll än de annars skulle behöva. Inte sällan känner de skam över att deras syskon är annorlunda, säger Agneta Sjöbeck.

 class=
Projektet har bland annat arbetat med att skapa mötesplatser där familjer kan utbyta erfarenheter, både i form av studiecirklar och på internet.

I norra Sverige har ett informationspaket tagits fram, för att föräldrar ska få information om vad som är viktigt att veta om deras barn som fått diagnos.Det innehåller information om myndighetskontakter och adresser till organisationer som kan stötta och hjälpa. Paketet ska delas ut  till föräldrarna när barnet får en diagnos.

Den 7 mars arrangerar projektet en avslutningskonferens i Stockholm.
Mer information finns på RBU:s hemsida på http://www.rbu.se