Pascalfestivalen – startskott för satsning på kultur för alla

200 ungdomar med olika funktionsnedsättningar väntas delta i Sveriges troligen första rikstäckande kulturfestival.
– Ett startskott, säger Håkan Sandh, projektledare för Pascalfestivalen.

Pascal är den enhet som mäter tryck, blodtryck till exempel. När Pascalprojektet drogs igång för tre år sedan av Sveriges musik- och kulturskoleråd, Smok, handlade det om andra former av tryck; intryck, påtryck, uttryck, avtryck.

Under tre år har kulturskolor från 29 kommuner i hela landet ingått i Pascalprojektet. Arbetet har handlat om att göra Kulturskolans verksamhet mer tillgänglig för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.  I september avslutas projektet, men redan den 15-16 oktober går den första Pascalfestivalen av stapeln i Västerås.

Foto på Håkan Sandh– Det här är dels en slutpunkt genom att de kan samlas från de här 29 kommunerna, men sen ser vi det också som en start på att vi drar igång en förening som ska jobba för alla barn och ungas rätt till kulturutövande. Vi ser inget egenvärde i att det bara är Kulturskolan som involveras, de ungdomar och grupper som vill komma till festivalen är jättevälkomna även om de inte har nån anknytning till Kulturskolan, säger projektledare Håkan Sandh.

Hur kommer det sig att du blev engagerad i det här projektet?
– Jag har varit intresserad i alla år och har jobbat som rektor på Kulturskolan i 15 år. Vi har haft en del verksamheter riktade till barn med funktionsnedsättning och sen dök det här projektet upp, så det är lite av en tillfällighet.

Under Pascalfestivalens två dagar kommer barn och ungdomar kunna uppträda själva, se varandra uppträda och delta i workshops. Tyngdpunkten ligger på scenisk verksamhet, men det kommer också att visas bildutställningar och hållas seminarier, föredrag och debatter.

Mera fakta:
Pascalfestivalen: Västerås 15-16 oktober
Festivalen är kostnadsfri att besöka men besökarna står själva för res- och boendekostnader
Anmälan kommer inom kort att kunna göras på Sveriges musik- och kulturskoleråds hemsida www.smok.se
För frågor eller intresseanmälan kontakta Håkan Sandh: hakan.sandh@smok.se

För Håkan Sandh, som har arbetat med projektet sen starten, har den viktigaste insikten varit att många frågor som väcks är mer generella än man först kan tro. Att det inte bara handlar om en liten isolerad grupp utan om större frågor som värdegrund och hur vi behandlar varandra.

– En annan sak är att man vänder på perspektiven och frågar sig vad de här ungdomarna kan tillföra kulturen eller på vilket sätt kulturlivet kan berikas av de här personerna, i stället för att fråga sig vad kulturen kan göra för dem. Det kanske är en förmån att få jobba med dem, och det kanske är en förmån för kulturen att alla ser lite olika ut.

Vad är dina förväntningar på Pascalfestivalen?
– Att det kommer lagom många ungdomar, runt 200 tror vi, så att det blir en bra festival för dem. Fungerar den delen så har vi ett startskott. Sen om man uppmärksammar frågeställningen är det också bra, men det är nummer två i prioriteringen.

Även om det är ett par månader kvar tills festivalen drar igång så är Håkan Sandh redan igång med att ta emot anmälningar.
– Främst handlar det om grupper men det kan höra av sig enskilda personer, och det är inget som hindrar dem! Vi vill ha en så bred syn på funktionshinder som möjligt, säger vi nej till någon är det av utrymmesskäl i lokalen i Västerås.

Foto