Patric fick assistansen indragen med bara två veckors förvarning

Patric Melin har i många år haft omfattande personlig assistans på grund av sin cp-skada. På senare år har han haft 122 timmar assistans per vecka.
Veckan före jul fick Patric ett chockbesked från Försäkringskassan: Assistansersättningen stoppas från och med januari.

– Jag har mått jättedåligt sedan jag fick beslutet. Jag hade räknat med att jag skulle få behålla mina assistanstimmar. Nu kan jag inte göra någonting, säger Patric Melin.

Efter den nya prövningen av Patrics assistansbehov hade Försäkringskassan kommit fram till att hans ”grundläggande behov” endast uppgick till 4 timmar och 45 minuter per vecka.
Inte de 122 timmar per vecka som Patric hade rätt till fram till 1 januari.
Beslutet hade fattats trots att Patrics svårigheter på grund av cp-skadan inte hade minskat eller att något annat förändrats till det bättre.

Det framgår av intyg från arbetsterapeut att ”Patric har behov av mycket assistans för att utföra aktiviteter effektivt samt för att ha ett värdigt och aktivt liv”.

Av handlingarna från Försäkringskassan framgår att myndigheten har gjort en mycket strikt bedömning av Patrics grundläggande behov:
* Hjälp med att duscha – 5 minuter per gång eller 40 min per vecka.
* Hjälp med att smörja in sig, på grund av svår psoriasis – 10 minuter per gång, 3 gånger dagligen eller 3,5 timmar per vecka.
* Hjälp med rakning – 5 minuter per gång eller 35 minuter per vecka.

Andra sysslor som Patric inte klarar på egen hand är på- och avklädning, måltider och kommunikation, men där är Försäkringskassans bedömning stenhård:
Även om Patric behöver hjälp så ska det inte räknas till grundläggande behov. Och därför ingen rätt till personlig assistans från Försäkringskassan.

Eftersom Patric enligt denna nya bedömning bara kom upp i 4 tim 45 min ”grundläggande behov” per vecka så drog Försäkringskassan in assistansen helt och hållet.
Lagen är nämligen skriven så att man måste komma upp i minst 20 timmar grundläggande behov per vecka för att alls ha rätt till personlig assistans från Försäkringskassan.
Den som hamnar under 20 timmar får vända sig till kommunen för hjälp, med ett resultat som är både osäkert och varierar från ort till ort.

Foto på Patric Melin.När Patric fick besked om den indragna assistansersättningen var det inte bara han själv som blev överraskad. Även Österåkers kommun togs på sängen men gjorde en akut utryckning för att lösa assistansfrågan före årskiftet.
Resultatet blev att kommunen hastigt beviljade Patric assistans under 68 timmar per vecka, men långt ifrån de 122 timmar som Patric anser att han behöver.

– Jag kan inte leva mitt liv längre. Jag kan inte läsa, rida, resa eller möta andra människor. Jag har ingen framtid som det ser ut nu, säger Patric.
Patric är 37 år gammal och bor i egen lägenhet i Åkersberga. Fram till årsskiftet hade han, trots sin cp-skada, ett arbete några kvällar varje vecka på kafé i ett ridhus i Åkersberga. Han har aktivt ägnat sig åt många intressen, som att gå på bio, rida och resa. Men nu är möjligheterna mycket små.
– Förra året kunde jag leva mitt liv ungefär som alla andra, men nu kan jag varken jobba eller träffa människor.

Beslutet om indragen assistans kom helt oväntat för Patric.
– Det var för jävligt. Jag trodde jag skulle få mina timmar. Försäkringskassan vet inte vad man gör. Nu handlar hela samhället om pengar och att spara.

Med hjälp av juristen Emil Ekström på Särnmark Assistans har Patric begärt en omprövning av Försäkringskassans beslut. Han har också begärt inhibering, det vill säga att beslut tillfälligt upphävs i väntan på slutligt avgörande. Under tiden tvingas Patric leva med assistans som har halverats jämfört med tidigare.
– Det är mycket uppseendeväckande att Försäkringskassan gått så snabbt fram med beslut den 17 december och indragning 1 januari. Det har skapat en väldigt stressfylld situation för Patric och praktiska problem med hans assistentgrupp, säger Emil Ekström.

– Oavsett vilken motivering kassan har för att dra in assistansersättningen borde beslutet stoppas för att det gått så snabbt och att det genomförts vid ett så illa valt tillfälle mitt under storhelgerna. Det är konstigt att Försäkringskassan inte anser sig ha något ansvar för de praktiska konsekvenserna av ett så hastigt beslut., säger Ekström.
– Nu blev kommunen tvungen att göra något akut, men jag kan verkligen förstå att Patric mått dåligt av all den osäkerhet detta inneburit. Det är oansvarigt av Försäkringskassan, tycker Emil Ekström.

Särnmarks vd Hanna Kauppi säger att det är illavarslande att Försäkringskassan så drastiskt ändrat bedömningen av assistansbehovet.

– Patrics funktionsnedsättning och behov är ju desamma, det är bara Försäkringskassans bedömning som förändrats. Man undrar om kassan helt enkelt vill testa hur snävt man kan bedöma de grundläggande behoven. Det här är en del av en oroväckande trend där Försäkringskassan inte längre tar hänsyn till helheten utan försöker göra en slags distinktion mellan mer och mindre kvalificerade grundläggande behov och på så vis få ner tidsåtgången vid varje delmoment.

– Vi hjälper nu Patric att begära omprövning av beslutet och göra förtydliganden kring vad man eventuellt missat i utredningen och hoppas givetvis att Patric får tillbaka sin assistans, säger Hanna Kauppi.