Personal kan bli skyldig anmäla om elev inte får rätt stöd

Från och med juli 2012 kan skolpersonal bli skyldig att anmäla missförhållanden, på motsvarande sätt som det finns anmälningsplikt för vårdpersonal, Lex Sarah.

Brister ska anmälas till förskolechef eller rektor, som i sin tur måste utreda och avhjälpa missförhållanden.
Ett förslag om detta har tagits fram av lagman Margareta Åberg som idag överlämnade sin utredning ”Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa” till utbildningsminister Jan Björklund.

I Sveriges Radios Ekot ger utredaren Margareta Åberg exempel på hur de nya reglerna kan användas:

– Det första är när barn och elever inte får det stöd de har rätt till för att de ska kunna nå så långt som möjligt enligt de krav som finns på utbildningen och de mål som finns för individen i lärandet. Sedan kan det vara att någon skadar sig på en trasig klätterställning eller att toaletterna på en skola inte fungerar. Det kan vara att ett betyg inte sätts enligt de bestämmelser som gäller eller att barn och elever inte ges det inflytande som de har rätt till enligt skollagens bestämmelser.

Det är bra att anställda inom skolan får skyldighet att påtala brister, anser Jan Björklund, som till Ekot säger att utredningens förslag i huvudsak är bra.
– Vi måste ha en ordning som att grövre missförhållanden anmäls till Skolinspektionen och rättsväsendet men det måste också vara så att mindre problem ska lösas på en arbetsplats så att när folk är oeniga om något så ska det inte direkt anmälas till domstol. Jag tycker att utredningens förslag balanserar detta bra, säger Björklund till Ekot.

Ekots intervju med utredaren och ministern finns här.