”Personer med Asperger framställs som farliga”

I tv3:s program ”Ondska” den 14 november tog man upp kopplingen mellan Aspergers syndrom och våldsbrott. Bland annat intervjuades en man som berättade om hur han bland annat förgiftat sin granne, utan anledning och utan att känna någon sorts empati. Nu anmäler Föreningen Autism programmet till Granskningsnämnden för osaklighet och diskriminering.

– Programmet var väldigt osakligt och spädde bara på folks fördomar om människor som är annorlunda. De framställde personer med autism och Asperger syndrom som farliga, okänsliga tickande bomber. Att de flesta personer med Asperger syndrom inte är farliga nämndes endast kort och kom inte fram tydligt i programmet, säger Eva Nordin Olson, ordförande för Riksföreningen Autism.

Tillsammans med tio andra organisationer inom Nationell samverkan för psykisk hälsa anmäler man programmet, som man tycker är missvisande. Eva Nordin Olsson menar att program som detta späder på fördomar och att det på många sätt kan skada barn med Asperger syndrom.

– Asperger syndrom är en relativt vanligt förekommande diagnos idag och många barn känner sig många gånger utanför. Nu har de precis börjat få upprättelse och rätt hjälp och så sänds sådana här program som berättar att de är farliga, säger hon.

Riksförbundet Attention menar att programmet ”Ondska” pekar ut personer med Asperger syndrom som ”mördare och våldsverkare då de enligt tv3 saknar empati och ser andra människor som objekt snarare än levande varelser med känslor”. Den bilden är felaktig, menar de. Personer med Asperger syndrom har en begränsad förmåga att förstå och reagera på andras känslor, men det innebär inte, enligt Riksföreningen autism att ”man saknar känslor eller förmåga till medkänsla”.

– Personer med Asperger syndrom är inte farligare än andra. Men självklart blir de lättare utsatta för utanförskap som kan leda till att de känner sig missförstådda. Föräldrar är förtvivlade över att deras barn inte får rätt stöd i skolan. Om barn får rätt stöd hamnar de inte utanför gemenskapen i skolan, säger Eva Nordin Olson.

Nu är hon rädd att ”sensationsjournalistik” som denna kan leda till att vuxna människor blir rädda för att dra på sig en diagnos som Asperger.

– Vissa kanske inte kommer våga söka hjälp. Ingen vill ju bli stämplad för att vara farlig.

www.tv3.se
www.autism.se