Personlig arbetsförmedlare och utvecklingsår


Föreslår personlig förmedlare. Torbjörn Björklund och LiseLotte Olsson.
 

Unga arbetssökande som har funktionsnedsättning ska få en egen, personlig arbetsförmedlare. Det föreslår Vänster­partiet i sin budgetmotion. Partiet vill även att lönebidrag och arbetshjälpmedel ska vara direkt knutna till personen – inte till företaget eller arbetsplatsen.

–  Vi vill inte ha en arbetsmarknad rensad från personer med funktionsnedsättningar, säger LiseLotte Olsson och Tor­björn Björklund, som är riksdagsledamö­ter för Vänsterpartiet.

Drabbas hårdast

De befarar att unga personer med funktionsnedsättningar kommer drabbas hårdast av alla i den ekonomiska krisen.

–  Arbetslösheten bland ungdomar är skyhögt högre än bland andra åldersgrupper. Och är du dessutom funktionshindrad är dina chanser att få ett jobb ännu mindre, säger de.
Vänsterpartiet lägger fram ett program i fem punkter för att bekämpa arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättningar.

1. Utvecklingsår. Under ett utvecklingsår ska unga kunna studera på universitet eller högskola med aktivitetsstöd. Idag finns möjlighet att studera med aktivitetsstöd ett halvår som mest. Utbild­nin­gen ska kunna kombineras med praktik och arbetsträning.

2. Personlig arbetsförmedlare. Varje person med funktionsnedsättning ska få en personlig arbetsförmedlare som ska finnas till hands tills personen fått fast förankring på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsgivaren ansöker

3. Personligt lönebidrag. Ett stort hinder för unga funktionsnedsatta är att man inte vet om man får lönebidrag eller inte, anser Vänsterpartiet. Idag är det arbetsgivaren som ansöker efter att anställningen skett. Vänsterpartiet föreslår att lönebidraget görs ”personligt” och beviljas en person istället för en arbetsplats i detta program.

4. Personliga hjälpmedel. Även de hjälp­medel som behövs för ett jobb behöver bli mer personliga, menar Vänster­partiet.
Idag kan det ta flera veckor innan erforderliga handikapphjälpmedel kommer till en arbetsplats.
Vid kortvariga jobb kanske hjälpmedlen inte hinner komma överhuvudtaget.
Vänsterpartiet vill se till att hjälpmedlen finns på plats från första arbetsdagen, genom att personen ifråga disponerar dem själv i större utsträckning.

20-24 år

5.Kunskapslyft för 500 miljoner. Partiet föreslår också ett ”kunskapslyft” generellt för ungdomar i åldern 20-24 år.