Peter Kopelman: Mer stöd till föräldrar och barn via nätet

Internet får allt större betydelse för barn med funktionshinder och deras föräldrar. Som hjälpmedel i vardagen och för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter via communities.

Det här är en fråga som Peter Kopelman, chef för Microsoft i Sverige, brinner för.
   
peter_kopelman_200.jpgEn kall februarikväll står denne makthavare i it-Sverige i en aula i Ålstensskolan i västra Stockholm och pratar datorspel, chat och MSN på ett föräldramöte.

Bredvid honom på scenen finns Eva Pethrus, en annan eldsjäl från Microsofts huvudkontor i Akalla, och hennes 15-åriga dotter Amanda, som svarar för den praktiska demonstrationen av MSN och andra mötesplatser på nätet.

Alla pratar engagerat om möjligheterna men också om behovet av vett och etikett på nätet.

– Barnen vet ofta mer om datorer än vi föräldrar, men vi vet mer om etik och moral, säger Peter Kopelman till publiken som är intresserad av ämnet man samtidigt känner stor osäkerhet inför möjligheter och risker.

Och Peter Kopelman vill inte måla upp en alltför positiv bild:

– Alla gör dumheter i livet, men om man gör något dumt på internet finns ingen ångerknapp, säger han med eftertryck.

Det är ett känsligt ämne och frågorna från föräldrarna vill inte ta slut. Det timslånga mötet blir snart två timmar, men Peter och Eva tar sig tid att svara så utförligt som möjligt.

Att prata om internet och communities – och dess avigsidor i form av e-mobbing och olika former av kränkningar – med föräldrar kan tyckas ligga vid sidan av Microsoftchefens uppgifter.

Men den här kvällen i Ålstensskolan är bara ett exempel på hur Peter Kopelman försöker leva som han lär. Som chef för svenska Microsoft ansvarar han inte bara för företagets affärer utan jobbar även kontinuerligt med det som kallas citizenship, det vill säga att vara ”det goda företaget”. Ett led i det arbetet är att alla anställda får ägna en del av arbetstiden åt ”goda gärningar”.

Peter Kopelman har personligen valt att engagera sig i Ågrenska Stiftelsen i Hovås i Göteborg, som bedriver en unik verksamhet för familjer som har barn med sällsynta diagnoser.

– Ågrenska gör en extremt bra insats för barnen och deras familjer, man blir alldeles varm i hjärtat när man besöker dem, säger Peter Kopelman.

Genom hans engagemang har Ågrenska kommit igång med nätverk och communities för läkare och forskare, som via internet kan utbyta kunskap om sällsynta diagnoser. Motsvarande communities skapas även för föräldrarna och deras barn.

– Till Ågrenska får familjerna kanske komma en eller två gånger och när de har varit där är det viktigt att de kan upprätthålla kontakterna över nätet, säger Peter Kopelman.

Det handlar både om att barnen ska kunna ”messa” varandra via internet och om att föräldrarna ska få ett nätverk för att hålla kontakt med och utbyta erfarenheter.

– Att skapa dessa communities är en jätteviktig sak, säger Peter Kopelman. De här föräldrarna kan inte ringa till mamma eller pappa för att fråga om råd – de har ingen erfarenhet. Därför är det så fantastiskt att de får träffa andra som har barn med samma diagnos och som de sedan kan hålla kontakt med, säger Peter Kopelman.

Microsoft har en uppsjö av olika aktiviteter inom sociala frågor. Nya medarbetare som kommer till Microsoft har ett smörgåsbord av projekt att välja bland men de kan också välja helt egna.

För Peter Kopelman handlar en femtedel av arbetstiden om att arbeta just med företagets värderingar och hur Microsoft blir en god samhällsmedborgare. Arbetet har tre grundpelare – tillväxt, utbildning och tillit.

– Vi vill påverka Sverige att bli ett bättre land att jobba, verka och bo i, säger Peter Kopelman.

Projektet ”Livstid” om vett och etikett på Internet är ett exempel på hur svenska Microsoft vill utbilda båda unga och deras föräldrar om riskerna för barn på nätet.

Tillgänglighet – accessability – är ett annat nyckelord hos Microsoft.

– Alla människor får funktionshinder förr eller senare, om inte annat blir man närsynt och får rörelsehinder när man blir gammal. Därför är det viktigt för oss att bygga in hjälpmedel i våra produkter redan från början. Ingen produkt får lanseras utan att passera vår tillgänglighetstest, säger Peter Kopelman.

Hur bra tycker du att ni har lyckats?
– Jämfört med många andra har vi lyckats väldigt bra, men visst kan vi göra mer.

Vad tycker du är viktigast att göra för att underlätta för barn med funktionshinder?
– Ge alla möjlighet att använda it och komma ut på internet. Det är vktigt att säkerställa att alla får den möjligheten. Sverige har ett försprång genom att vi tidigt insåg fördelarna med it, men vi måste hela tiden bli bättre, säger Peter Kopelman som vill att vi tar vara på eldsjälarna inom skola och dagis.
   
– Vi vet att datorer gör vardagen lättare för barn som har autism och andra funktionshinder redan på dagis. Vi måste sätta in hjälpmedel tidigt.

Ett hjälpmedel som Peter Kopelman vill uppmärksamma är det svenska företaget Tobii Technologys (http://www.tobii.com ) teknik för ögonstyrning av datorer.

– Det är fantastiskt vad tekniken kan göra idag. Det som ligger längst fram nu kommer att vara standard i morgon, säger Peter Kopelman och nämner som exempel att tekniken att rita och skriva med en digital penna har byggts in i Microsofts nya operativsystemet Vista.

Att Tobiis teknik för ögonstyrning blir en standard ser han inte heller som en osannolik utveckling – och Peter Kopelman framhåller förstås gärna att tekniken är byggd på en plattform från Microsoft.

– Tobiis teknik är superavancerad idag men det som var svårt i fjol är lätt idag.

Inom projeket Livstid har Microsoft tillsammans med Medierådet och Myndigheten för skolutveckling tagit fram webbsidor och broschyrer som ger tankeväckande bilder av hur internet kan bli en katastrof för barn och unga. Mobbing, trakasserier, nakenbilder kan på ett ögonblick spridas via internet. ”Man gör många dumheter i livet men på nätet finns ingen ångerknapp”, är temat för satsningen.

Samtidigt vurmar Peter Kopelman för internets alla möjligheter som informationskälla och mötesplats.

– Här kan alla barn bygga ett umgänge och förkovra sig oavsett om de har funktionshinder eller inte. Nätet i sig självt är en hälpande hand. Men framgångarna hittills är inget som vi kan vila på, säger Peter Kopelman.

Mer information
Länk till Tobii http://www.tobii.com
Länk till Livstid http://www.microsoft.se/livstid
Länk till Ågrenska http://www.agrenska.se