Politikerna nekar Lovisa assistans

Anna Karlsson fick inget stöd hos politikerna i omsorgsnämndens arbetsutskott i sin ansökan om personlig assistans åt sin dotter Lovisa.
– Det blev som väntat avslag med hänvisning till föräldraansvaret, säger mamman.

Efter en lång kamp står det nu klart att Anna Karlsson, ensamstående mamma till barnen Noah, 3, med kroniskt hjärtfel och astma, Lovisa, 8, med lindrig utvecklingsstörning och autism och Emelie, 16, som har en sköldkörtelsjukdom för vilken hon behandlas med levaxin, nekas personlig assistans åt den yngsta dottern.

Det här är andra gången som Anna Karlsson får avslag på en ansökan om personlig assistans åt Lovisa. Första gången hände det i hennes förra hemkommun, Nordanstig.

Sedan dess har familjesituationen förändrats. Anna Karlsson är numera ensamstående mamma. Men de ansvariga politikerna i Hudiksvalls kommun hänvisar likväl till föräldraansvaret.

Nu tänker Anna Karlsson överklaga. Och flera assistansbolag har visat sig beredda att hjälpa henne i den processen.

Är det rimligt att hänvisa till föräldraansvaret när det gäller en ensamstående mamma med andra sjuka barn i hemmet?
Hanna Kauppi, vd för Särnmark Assistans, som är ett av de företag som är beredda att bistå Anna Karlsson i ett överklagande, svarar:
– Min personliga åsikt är att det inte är rimligt. Regeringsrätten har tidigare hänvisat till betänkande1995/96 SoU 15. Där framgår att hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder inte ska hanteras inom ramen för föräldrarnas ansvar, utan kan utgöra grund för kompensation för extra omvårdnadsbehov, merarbete och merkostnader. Vidare är Lovisa så pass stor att hon bör anses ha ett kommunikationsbehov utanför hemmet och utöver föräldraansvaret.

Politikerna i arbetsutskottet vill inte kommentera med hänvisning till att ärendet är sekretessbelagt.