Posten tvekar om nya postlådor efter kritikstorm

– Det är inte vår avsikt att håna rörelsehindrade, säger kommunikationsdirektör Per Mossberg på Posten som just nu sätter upp nya postlådor som är så höga att de inte kan användas av många personer med rörelsenedsättning.
– Så vitt jag kan bedöma har detta skötts på ett bra sätt, men eftersom vi nu får kritik ska vi naturligtvis titta på det.

Postens nya postlådor har upprört känslorna hos bland annat Unga Rörelsehindrade och DHR.
– Ett hån, säger Daniel Pollak, språkrör för Unga Rörelsehindrade.

Protesterna har fått Posten att börja tveka inför satsningen på nya postlådor, men kommunikationsdirektör Per Mossberg säger att man ändå tänker fortsätter sätta upp de lådor som redan beslutats.
– Vi har självklart inget intresse av att begränsa tillgängligheten och naturligtvis kommer vi nu att titta på frågan, men de lådor som nu sätts upp kommer att få sitta uppe, säger Per Mossberg till Föräldrakraft.

Hur kunde ni glömma bort tillgänglighetsfrågan när ni valde ut nya postlådor?
– Vi har inte alls glömt tillgängligheten! Vi har haft överläggningar med de rörelsehindrades organisationer men konstaterat att önskemålen och synpunkterna inte kunde klaras. Tyvärr har det inte gått att förena arbetsmiljökraven med kraven på tillgänglighet.

Det måste väl finnas en lösning med postlådor som både är tillgängliga och erbjuder en bra arbetsmiljö?
– Jaha, vilken då?

Du menar att det är omöjligt att ha en postlåda som är tillgänglig för alla?
– Nej, det är inte det jag säger men bestämmelserna kring arbetsmiljö kolliderar med tillgänglighetskravet.

Ni sätter upp nya hinder medan samhällsdebatten handlar om att riva hinder. Kunde ni inte skött detta bättre?
– Så vitt jag kan bedöma har det skötts på ett bra sätt, men eftersom vi nu får kritik ska vi naturligtvis titta på det.

När kommer det att hända något?
– Ring om några veckor.

Posten har totalt mellan 23 000 och 24 000 postlådor. Hur stor andel av dessa som nu byts ut mot den nya otillgängliga modellen kan Per Mossberg inte uppge, inte heller hur mycket de nya postlådorna kostar. Enligt Unga Rörelsehindrade rör det sig om mer än 4000 postlådor som byts mot den nya höga modellen.