Prins Carl Philip stödjer kamp för bättre vård av nyfödda

Prins Carl Philip blir beskyddare åt Lilla Barnets Fond och därmed förkämpe för bättre vård för barn som föds för tidigt eller med nedsatta funktioner.
– Fantastiskt att Prins Carl Philip stödjer vår kamp för att förbättra vården av våra allra minsta, säger Eva Berggren Broström, verksamhetschef Neonatologi vid Karolinska Barndivisionen och ordförande för Lilla Barnets Fond.

Vart tionde barn som föds i Sverige vårdas på neonatalavdelning. En del har fötts alldeles för tidigt medan andra har råkat ut för komplikationer under förlossningen. Olika nedsatta funktioner kan också kräva specialiserad vård för nyfödda.

– Över hela landet arbetar ekonomiskt pressade forskargrupper för att ytterligare optimera den medicinska vården och omvårdnaden för denna utsatta kategori patienter. Våra patienter har ett långt liv framför sig efter det att nyföddhetsvården avslutats och det krävs ytterligare forskning kring vad som händer dessa barn på lång sikt, säger Mats Blennow, överläkare vid neonatalverksamheten Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

– Händelser vid födelsen påverkar risken att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Behovet av stöd i förskolan och vid skolstart behöver studeras närmare. En nationell forskningsfond som långsiktigt stöttar våra allra minsta och svagaste patienter är därför ytterst välkommen, säger Mats Blennow.

Lilla Barnets Fond har sin webbsida på www.lillabarnetsfond.se