Privat barnsjukhus anklagas för att missgynna utsatta barn

Barnläkaren Lars H Gustafsson hävdar att nya privata barnsjukhuset Martina, som öppnar i september, indirekt diskriminerar barn med kroniska sjukdomar eller funktionshinder.

Foto på Lars H Gustafsson.I en artikel på DN Debatt idag skriver Lars H Gustafsson, Amir Daneship och Makan Amini att det nya privatfinansierade sjukhuset indirekt utestänger de mest utsatta barnen genom.
Det beror på att försäkringsbolagen undantar många allvarliga sjukdomar från sina försäkringar för barn.

{loadposition incontent}– Barriärerna slår hårdast mot redan utsatta barn i samhället. Det handlar om barn i fattiga familjer men också om barn med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar av olika slag, alltså barn med extra stort behov av vården, skriver artikelförfattarna.
– Att barriärerna slår hårdast mot redan utsatta barn i samhället borde vara ett tillräckligt argument för att inte dela upp den svenska barnsjukvården efter föräldrarnas ekonomiska kapacitet.

Debattartikeln hävdar även att nya barnsjukhuset strider mot ”såväl bokstav som intentioner i FN:s barnkonvention”.
– Argumentet att ”alla” barn får det bättre när Martina öppnar blir alltså ogiltigt från konventionens synpunkt, då ökande klyftor i sig innebär ett brott mot likarättsprincipen.

Skribenterna anklagar initiavtagarna till Barnsjukhuset Martina för att ha struntat i att ”man som barn helt saknar de politiska, rättsliga och ekonomiska medel som krävs för att kunna påverka sin egen situation”.
– Barnkonventionen kom till som ett resultat av just den insikten. Världssamfundet förstod att barn inte bara ska tillerkännas samma mänskliga rättigheter som vuxna utan dessutom måste garanteras ett antal rättigheter utöver de som vuxna redan har. Dessa rättigheter måste Sverige som nation vara beredd att respektera fullt ut. Dit hör rätten till bästa uppnåeliga hälsa för alla barn, utan åtskillnad av något slag.

Hela debattartikeln finns att läsa på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=817558