”Privata företag bäst för unga med funktionsnedsättningar”

Med stor andel privata företag kan fler unga med funktionsnedsättningar få praktik och jobb.
Det hävdar Svenskt Näringsliv som idag publicerar rapporten ”Det livslånga utanförskapet”.

Kommunerna kan själv förbättra möjligheterna till jobb på den lokala arbetsmarknaden, menar Li Jansson, nationalekonom på Svenskt näringsliv.

– Det krävs ett medvetet reformarbete. Exempel på reformer kan vara att öka andelen verksamheter som utförs på entreprenad, att korta handläggningstider för bygglov och tillståndsärenden samt att förbättra kommunernas service till företagen. Även förbättrade kontakter mellan näringsliv och skola kan underlätta övergångar i arbete och trygga företagens kompetensförsörjning, skriver Li Jansson.

I Älmhult arbetar 63 procent i privat sektor och andelen ”förtidspensionerade” ungdomar är bara 1,55 procent. I Eksjö arbetar bara 39 procent i privat sektor. Där är andelen unga förtidspensionärer 3,31 procent, dubbelt så hög som i Älmhult.
– Att minska utanförskapet kräver nytänkande. Det räcker inte med fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller tuffare krav i ersättningssystemen. Arbetsmarknaden måste förbättras strukturellt så att nya och enklare jobb kan växa fram, skriver Li Jansson, nationalekonom på Svenskt näringsliv.

Älmhult är inget undantag, enligt Svenskt näringsliv. Andelen unga förtidspensionärer varierar mellan knappt 1 till nästan 5 procent av befolkningen.
– Det är helt orimligt att ungas ohälsa skulle variera så mycket mellan olika landsändar, skriver Li Jansson.

– Vår studie visar att den lokala arbetsmarknaden är en viktig orsak till skillnaderna, även när hänsyn tas till andra förklarande faktorer. För att minska antalet unga förtidspensionärer tyder resultaten på att reformer för bättre lokalt företagsklimat är lika viktiga som att fler slutför sina gymnasiestudier, skriver Li Jansson.

En större privat sektor gör att den strukturella arbetslösheten minskar bland unga, enligt Svenskt näringsliv.

– När det finns fler arbetsgivare med olika typer av arbetsuppgifter blir det lättare att hitta ett passande arbete. Det gynnar ungdomar i allmänhet, men unga med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter i synnerhet eftersom konkurrensen om jobben minskar. Ett större antal arbetsgivare gör att den traditionella arbetsmarknadspolitiken fungerar bättre eftersom det blir lättare för Arbetsförmedlingen och kommuner att hitta praktikplatser, skriver Li Jansson.